FINDLAY IMPLEMENT CO. FINDLAY, OHYour MachineFinder search queryen-us2009 - John Deere 1990 - SN: A01990D730415 - $99,000$99,000Sat, 21 Jun 2014 15:23:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2676985http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2676985John Deere LIFT ASSIST PLANTER TOOL BAR - SN: 7719 - $250$250Mon, 30 Jun 2014 19:34:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3458028http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34580282000 - John Deere SD FERTILIZER OPENERS - SN: BA29503 - $2,000$2,000Fri, 11 Jul 2014 18:19:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3224689http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32246892006 - John Deere FERTILIZER OPENERS - SN: BA28680 - $5,000$5,000Thu, 20 Mar 2014 19:08:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3222988http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32229881992 - John Deere 72F - SN: TAG3044 - $1,500$1,500Thu, 17 Jul 2014 19:22:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3403695http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34036952005 - John Deere HPX 4X2 - SN: M0HP26X010626 - 306 hours - $8,250$8,250, 306 hrsWed, 02 Oct 2013 16:27:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2213954http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22139541999 - John Deere 1560 - SN: N01560X683330 - $36,900$36,900Tue, 03 Jun 2014 17:34:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3337143http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33371432013 - John Deere 1590 - SN: 1N01590XVC0750194 - $62,900$62,900Fri, 18 Jul 2014 17:06:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3500702http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3500702John Deere FRONT BROOM - SN: 97892 - $250$250Wed, 16 Jul 2014 14:34:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430773http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34307731998 - John Deere F725 - SN: M0F725X081540 - 1749 hours - $3,000$3,000, 1749 hrsThu, 19 Sep 2013 18:18:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2537637http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25376371999 - John Deere F935 - SN: M0F935X180613 - 1400 hours - $4,500$4,500, 1400 hrsTue, 29 Jul 2014 19:45:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3441369http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34413691981 - John Deere 443 - SN: 469949 - $7,500$7,500Fri, 20 Jun 2014 00:52:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3187493http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31874932008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725488 - $42,900$42,900Fri, 20 Jun 2014 15:00:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2920017http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29200172009 - John Deere 608C - SN: H0608CX731241 - $39,900$39,900Tue, 24 Jun 2014 01:49:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417736http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177362010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXPA0735947 - $42,500$42,500Fri, 20 Jun 2014 14:45:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3438465http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3438465John Deere 643 - SN: 643C139304H - $6,500$6,500Wed, 16 Jul 2014 17:29:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2765346http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2765346John Deere 843 - SN: TAG2843 - $6,900$6,900Mon, 06 Jan 2014 18:34:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2940423http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29404231999 - John Deere 893 - SN: H00893X680580 - $21,500$21,500Thu, 19 Sep 2013 18:39:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2192519http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21925192002 - John Deere 893 - SN: H00893X697294 - $24,500$24,500Tue, 08 Oct 2013 18:32:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2408397http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24083972003 - John Deere 893 - SN: H00893X696179 - $29,500$29,500Wed, 11 Jun 2014 02:28:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2080050http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/20800502004 - John Deere 893 - SN: H00893X706468 - $23,500$23,500Fri, 20 Jun 2014 14:50:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882457http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28824572005 - John Deere 893 - SN: H00893X711370 - $35,000$35,000Thu, 19 Sep 2013 18:36:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2203441http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22034412006 - John Deere 893 - SN: H00893X716188 - $39,900$39,900Thu, 19 Sep 2013 18:39:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2215635http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22156352006 - John Deere 893 - SN: H00893X716222 - $31,900$31,900Thu, 16 Jan 2014 17:10:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3094663http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30946632012 - Drago 16R30 - SN: 265612 - $99,000$99,000Thu, 05 Jun 2014 13:43:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3187434http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31874341980 - John Deere 215 - SN: H00215X431982 - $3,500$3,500Fri, 20 Jun 2014 02:17:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418074http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34180741981 - John Deere 218 - SN: 490294 - $1,200$1,200Sat, 21 Jun 2014 12:09:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3440566http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3440566John Deere 630F - SN: H00630F705880 - $19,500$19,500Fri, 13 Dec 2013 20:12:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2926714http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29267142006 - John Deere 630F - SN: H00630F716856 - $25,500$25,500Fri, 31 Jan 2014 15:25:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3062640http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30626402007 - John Deere 630F - SN: H00630F721856 - $26,900$26,900Fri, 13 Jun 2014 03:49:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2423108http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24231082004 - John Deere 635F - SN: H00635F706062 - $24,900$24,900Thu, 19 Sep 2013 12:37:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2264876http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22648762004 - John Deere 635F - SN: H00635F711018 - $14,500$14,500Tue, 07 Jan 2014 14:22:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2940199http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29401992005 - John Deere 635F - SN: H00635F711827 - $26,900$26,900Fri, 11 Jul 2014 18:40:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2843767http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28437672006 - John Deere 635F - SN: H00635F716977 - $23,000$23,000Thu, 19 Sep 2013 18:39:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1924814http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/19248142006 - John Deere 635F - SN: H00635F716216 - $17,500$17,500Fri, 20 Jun 2014 00:57:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2845951http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28459512007 - John Deere 635F - SN: H00635F720715 - $27,900$27,900Fri, 11 Jul 2014 18:40:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2893778http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28937782008 - John Deere 635F - SN: H00635F725493 - $23,900$23,900Fri, 13 Jun 2014 04:01:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2723338http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27233382009 - John Deere 635F - SN: H00635F732437 - $31,900$31,900Tue, 24 Sep 2013 16:51:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2762730http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27627302011 - John Deere 635F - SN: 1H00635FCB0741368 - $23,000$23,000Tue, 29 Jul 2014 19:47:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2940819http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29408192011 - John Deere 635F - SN: 1H00635FAB0742255 - $33,000$33,000Fri, 03 Jan 2014 15:00:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3094669http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30946691990 - John Deere 930 - SN: H00930F635708 - $6,000$6,000Fri, 25 Jul 2014 17:14:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418083http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34180831996 - John Deere 930 - SN: H00930F666456 - $7,800$7,800Thu, 19 Sep 2013 18:36:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1878169http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/18781691997 - John Deere 930 - SN: H00930F672168 - $7,950$7,950Fri, 17 Jan 2014 14:53:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3135582http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31355821998 - John Deere 930 - SN: H00930X677232 - $6,500$6,500Fri, 13 Jun 2014 03:54:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418108http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34181082012 - John Deere S680 - SN: 1H0S680SKC0747509 - 410 hours - $339,900$339,900, 410 hrsFri, 11 Jul 2014 12:19:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3386979http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33869791976 - John Deere 6600 - SN: 257637 - 5000 hours - $8,000$8,000, 5000 hrsThu, 19 Sep 2013 18:18:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2335441http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/23354411980 - John Deere 6620 - SN: H06620X407437 - 4100 hours - $11,500$11,500, 4100 hrsTue, 05 Nov 2013 14:29:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2873105http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28731052006 - Krause 8200 - SN: 1023 - $37,500$37,500Wed, 04 Jun 2014 02:08:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3157645http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3157645Unverferth RH II 44 FT - SN: 3547 - $10,500$10,500Mon, 30 Jun 2014 20:44:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886120http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886120Unverferth RH II 46 - SN: ---- - $12,500$12,500Fri, 27 Jun 2014 14:04:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2169293http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21692932006 - Unverferth RH II 48 FT - SN: A39050267 - $12,500$12,500Fri, 27 Jun 2014 17:45:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453728http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453728Unverferth 230-40 - SN: 3040 - $8,500$8,500Wed, 25 Jun 2014 20:08:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2860778http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28607782010 - Unverferth 1225 - 41 - SN: A52560225 - $16,500$16,500Wed, 04 Jun 2014 16:51:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3395709http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33957092010 - Unverferth 1225 - 41 - SN: A52560227 - $17,500$17,500Fri, 30 May 2014 18:51:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3395743http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33957432010 - Unverferth 1225 - 41 - SN: A52560172 - $21,500$21,500Wed, 11 Jun 2014 11:55:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3400267http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34002672012 - Unverferth 1225 - 53 - SN: A55360123 - $23,900$23,900Fri, 27 Jun 2014 14:08:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3396227http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3396227Sunflower 5054-43 - SN: 5099-114 - $22,500$22,500Tue, 10 Jun 2014 01:58:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2169276http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2169276Landoll 9800 - SN: 15D0300766 - $24,500$24,500Tue, 17 Jun 2014 02:37:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3330984http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3330984Krause 6136 - SN: N/A - $25,900$25,900Wed, 09 Oct 2013 15:51:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2091698http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/20916981999 - Tiger 7211 - SN: 122431B - $2,150$2,150Thu, 10 Apr 2014 19:11:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3002113http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3002113John Deere 54 FRONT BLADE - SN: N/A - $500$500Wed, 16 Jul 2014 14:36:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430741http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34307412002 - John Deere 265 - SN: E00265A160016 - $5,900$5,900Wed, 20 Nov 2013 14:44:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2210446http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22104462008 - J&M HT874 - SN: 10302 - $4,295$4,295Fri, 20 Sep 2013 13:50:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2762593http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27625932009 - J&M HT874 - SN: 10231 - $3,495$3,495Thu, 19 Sep 2013 12:24:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2734961http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27349612012 - John Deere 62HP POWER FLOW BLOWER - SN: 1GX62HPYHCC022246 - $650$650Mon, 31 Mar 2014 16:25:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3025548http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30255482002 - John Deere SST15 - SN: M0SS15A042766 - $995$995Tue, 29 Jul 2014 19:56:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3479122http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34791222000 - John Deere GT235 - SN: M0G235A029789 - 1 hours - $1,700$1,700, 1 hrsTue, 22 Jul 2014 18:24:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2179949http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21799492004 - John Deere GT235 - SN: M0G235J110145 - 360 hours - $2,350$2,350, 360 hrsWed, 16 Jul 2014 17:44:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3408042http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34080422004 - John Deere LX280 - SN: M0L280F100516 - 1 hours - $2,750$2,750, 1 hrsMon, 28 Apr 2014 15:46:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3270451http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32704512000 - John Deere LX288 - SN: M0L288B012463 - $1,450$1,450Thu, 05 Jun 2014 15:17:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3359275http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33592752006 - John Deere X324 - SN: M0X324A010763 - 1539 hours - $1,950$1,950, 1539 hrsTue, 22 Jul 2014 18:25:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3299688http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32996881995 - John Deere 325 - SN: M00325B011548 - 1017 hours - $2,150$2,150, 1017 hrsMon, 21 Jul 2014 12:01:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3482833http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34828332006 - John Deere X340 - SN: M0X340A013333 - 985 hours - $3,250$3,250, 985 hrsMon, 06 Jan 2014 17:32:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2936597http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29365971999 - John Deere 345 - SN: M00345B073421 - 865 hours - $2,750$2,750, 865 hrsWed, 11 Jun 2014 16:25:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418375http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34183752003 - John Deere GX345 - SN: M0G345B112816 - 1237 hours - $3,495$3,495, 1237 hrsTue, 24 Jun 2014 02:25:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3398532http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33985321994 - John Deere 445 - SN: M00445C021345 - 1745 hours - $3,500$3,500, 1745 hrsThu, 12 Jun 2014 20:55:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3422387http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34223872000 - John Deere F510 W/38 - SN: M0F510A190181 - 675 hours - $1,250$1,250, 675 hrsSat, 21 Jun 2014 15:38:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3330697http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33306971987 - Kubota T1400H - SN: 15266 - 1 hours - $550$550, 1 hrsWed, 11 Jun 2014 13:17:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2213489http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22134891990 - Wheel-Horse Classic - SN: 11611--TAG41097 - 619 hours - $950$950, 619 hrsTue, 22 Jul 2014 21:00:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3383560http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33835601971 - Rhino BR 8 BLADE - SN: 024942 - $595$595Fri, 27 Jun 2014 17:12:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3454403http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3454403Other 84BU MATERIAL BUCKET - SN: 3000308 - $500$500Thu, 19 Sep 2013 14:18:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2631113http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26311132010 - Woods RB84 - SN: 36520898 - $900$900Wed, 16 Jul 2014 14:21:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3303656http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33036562012 - John Deere REAR HITCH FOR HPX - SN: VGB10038 - $60$60Thu, 19 Sep 2013 14:18:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2214126http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2214126John Deere 26 broom for 4200-4300-4400 tractors - SN: M00026X010672 - $1,500$1,500Thu, 19 Sep 2013 14:18:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2211720http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22117202005 - John Deere 60" DECK OFF OF JD 3120 - SN: M04260X030468 - $1,500$1,500Thu, 19 Sep 2013 14:18:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170598http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170598Other 48" REAR BLADE - SN: 00034104 - $795$795Thu, 19 Sep 2013 18:18:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170622http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170622Landpride BB1560 BOX SCRAPER - SN: 226653 - $695$695Thu, 19 Sep 2013 08:37:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1440662http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/14406622007 - John Deere Z445 - SN: M0Z445C011777 - 535 hours - $2,950$2,950, 535 hrsThu, 19 Jun 2014 12:10:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418923http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34189232005 - John Deere 717A - SN: TC717AX012606 - 885 hours - $3,950$3,950, 885 hrsWed, 11 Jun 2014 16:24:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418960http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34189602005 - John Deere 757 - SN: TC0757B040739 - 1350 hours - $3,950$3,950, 1350 hrsMon, 21 Jul 2014 13:11:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2766746http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27667462012 - John Deere Z920A - SN: 1TC920ACPCT030421 - 409 hours - $7,500$7,500, 409 hrsTue, 29 Jul 2014 20:32:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3147040http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31470402011 - John Deere Z930 - 60" MOD - SN: 1TC930AGECT030074 - 502 hours - $8,800$8,800, 502 hrsThu, 03 Jul 2014 19:31:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2572315http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25723152010 - John Deere Z930 - SN: TC930AP011210 - 235 hours - $8,800$8,800, 235 hrsWed, 23 Oct 2013 10:06:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2197411http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2197411John Deere Z950A - SN: 1TC950ACKCT030248 - 35 hours - $9,750$9,750, 35 hrsThu, 26 Jun 2014 20:45:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2816292http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28162922010 - John Deere Z950 - SN: TC950AV010567 - 893 hours - $9,900$9,900, 893 hrsMon, 14 Jul 2014 16:56:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2113964http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21139642005 - John Deere 997 w/72 tag 41063 - SN: DM997SC010785 - 590 hours - $10,500$10,500, 590 hrsThu, 22 May 2014 12:18:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2888205http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28882052011 - Cub Cadet RZT 50 KH - SN: 1D211H10312 - 49 hours - $2,500$2,500, 49 hrsThu, 19 Sep 2013 18:39:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2639231http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26392312006 - Dixon SPEEDZTR-44 - SN: 123424 - $1,850$1,850Thu, 19 Jun 2014 12:06:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418827http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34188271998 - Woods 5120 - SN: 341164 - 311 hours - $1,995$1,995, 311 hrsThu, 19 Sep 2013 12:38:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2608669http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2608669John Deere 1770 - SN: H01770F680199 - $47,500$47,500Wed, 04 Jun 2014 17:29:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2675996http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26759962001 - John Deere 1770 - SN: A01770B690221 - $65,000$65,000Fri, 11 Jul 2014 12:36:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2169323http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2169323John Deere 1770NT - SN: A01770Y730167 - $68,900$68,900Wed, 09 Apr 2014 18:51:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2617412http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26174122004 - John Deere 1770NT - SN: A01770Y710135 - $59,500$59,500Wed, 04 Jun 2014 01:43:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2630350http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26303502008 - John Deere 1770NT - SN: A01770P725165 - $115,000$115,000Wed, 04 Jun 2014 00:52:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3187408http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31874082009 - John Deere 1770NT - SN: A01770Y730234 - $89,000$89,000Thu, 17 Jul 2014 18:32:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2617199http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26171991998 - John Deere 1780 - SN: H01780A675103 - $37,500$37,500Tue, 10 Jun 2014 02:05:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886168http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886168John Deere 7000 - SN: 711091A - $17,500$17,500Thu, 19 Sep 2013 18:18:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2561035http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2561035John Deere 7000 - SN: 26432 - $9,500$9,500Wed, 04 Jun 2014 17:34:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2896384http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28963841980 - John Deere 7000 - SN: P7000X050055A - $7,950$7,950Mon, 31 Mar 2014 15:54:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3211601http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3211601John Deere 7000 12 R FF - SN: 41053 - $8,500$8,500Wed, 05 Feb 2014 20:02:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3099068http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30990681999 - Kinze 2700 - SN: 750203 - $52,500$52,500Thu, 09 Jan 2014 13:36:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2616995http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26169951999 - Kinze 2700 - SN: 750034 - $32,900$32,900Fri, 13 Jun 2014 00:33:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423670http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34236702002 - Kinze 3650 - SN: 655023 - $52,900$52,900Fri, 13 Jun 2014 00:46:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3187450http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31874501994 - John Deere 14PZ - SN: GX14PZB060712 - $125$125Thu, 19 Sep 2013 14:39:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2241218http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22412182011 - White 50 Snow Thrower - SN: 1H266K50284 - $200$200Thu, 19 Sep 2013 14:39:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1838647http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/18386472012 - John Deere 512 - SN: 1N00512XAB0740582 - $54,500$54,500Tue, 17 Jun 2014 02:30:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2883185http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28831852008 - John Deere 2700 - SN: N02700X008516 - $35,000$35,000Thu, 19 Sep 2013 08:38:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2672414http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2672414DMI ECOLOTIGER - SN: 101095 - $5,950$5,950Tue, 17 Jun 2014 02:11:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1862799http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/18627991997 - DMI 530B - SN: 220428 - $16,900$16,900Thu, 17 Jul 2014 18:37:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2622538http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2622538Landoll 2320F - SN: 22H9800521 - $26,500$26,500Fri, 13 Jun 2014 20:10:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886107http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886107Landoll 2320F - SN: ----- - $15,900$15,900Fri, 13 Jun 2014 20:15:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886110http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28861102000 - Bush Hog 2620 - SN: TAG14310 - $4,995$4,995Fri, 20 Sep 2013 18:01:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2758258http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2758258Other CONTINENTAL - SN: 72"GROOMINGMOWER - $425$425Thu, 19 Sep 2013 18:39:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1804800http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/18048001997 - John Deere 8300 - SN: RW8300P012253 - 7575 hours - $75,000$75,000, 7575 hrsThu, 05 Jun 2014 14:33:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2910470http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29104702008 - Spray Coupe 4460 - SN: AGCS4460HNT8A1031 - 853 hours - $92,500$92,500, 853 hrsTue, 01 Jul 2014 14:46:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390974http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33909742009 - John Deere 348 - SN: E00348T351028 - $15,900$15,900Tue, 24 Jun 2014 12:45:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3072636http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30726362005 - John Deere BN908826 - SN: BN908826 - $5,500$5,500Wed, 04 Jun 2014 17:38:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3230078http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3230078Farmhand GL545 - SN: 00147 - $2,695$2,695Fri, 16 May 2014 18:34:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2628498http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26284982013 - John Deere 6105R - SN: 1L06105RTDH764562 - 236 hours - $78,500$78,500, 236 hrsThu, 17 Jul 2014 19:47:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492129http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34921291999 - New Holland TS100 - SN: 122431 - 2757 hours - $23,900$23,900, 2757 hrsThu, 10 Apr 2014 19:14:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3000516http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30005162009 - Great Plains 3000TT - SN: 3373NN - $49,500$49,500Sat, 21 Sep 2013 00:57:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2280094http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22800942007 - Great Plains UT 3030 - SN: GPA1102A - $37,500$37,500Thu, 19 Sep 2013 18:39:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1930615http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/19306152011 - Kongskilde 9100 - SN: 9100-000141 - $37,900$37,900Thu, 17 Jul 2014 18:44:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3068466http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30684661991 - John Deere 8560 - SN: RW8560H002265 - 5815 hours - $44,500$44,500, 5815 hrsThu, 08 Jan 2015 21:32:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3330954http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3330954John Deere 8760 - SN: N/A - 9662 hours - $42,000$42,000, 9662 hrsSat, 17 Jan 2015 13:39:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3460906http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34609061992 - John Deere 8960 - SN: RW8960H004300 - 5940 hours - $62,900$62,900, 5940 hrsFri, 30 Jan 2015 14:03:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3883780http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38837802003 - John Deere 9220 - SN: RW9220P010837 - 2240 hours - $122,500$122,500, 2240 hrsFri, 19 Sep 2014 19:04:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3617505http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36175052014 - John Deere 9460R - SN: 1RW9460RJDP010562 - 309 hours - $274,900$274,900, 309 hrsMon, 26 Jan 2015 13:47:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3866406http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38664062014 - John Deere 9460R - SN: 1RW9460RAEP010759 - 340 hours - $274,900$274,900, 340 hrsWed, 28 Jan 2015 16:17:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3703283http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37032832013 - John Deere 9560R - SN: 1RW9560RADP008103 - 420 hours - $345,900$345,900, 420 hrsMon, 26 Jan 2015 13:48:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3646653http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36466531974 - Steiger Turbo Tiger 2 - SN: 30070 - 3316 hours - $14,900$14,900, 3316 hrsThu, 08 Jan 2015 14:27:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661166http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36611661996 - John Deere 1850 - SN: H01850X665197 - $35,900$35,900Tue, 05 Aug 2014 12:59:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2630394http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26303941996 - John Deere 1850 - SN: H01850X665166 - $36,500$36,500Thu, 08 Jan 2015 19:31:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2630404http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26304041996 - John Deere 1850 - SN: A01850X665275 - $28,900$28,900Fri, 09 Jan 2015 13:58:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430125http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34301252005 - John Deere 1890 - SN: A01890S710330 - $68,900$68,900Mon, 19 Jan 2015 19:33:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2617068http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26170682004 - John Deere 1890CCS - SN: A01890S705193 - $78,000$78,000Mon, 19 Jan 2015 18:01:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1960026http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/19600262003 - John Deere 1890 w/1910 Air Cart - SN: A01910T700381 - $92,900$92,900Mon, 05 Jan 2015 21:02:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2620519http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26205192009 - John Deere 1910 - SN: A01910T730661 - $115,000$115,000Mon, 19 Jan 2015 18:18:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2537539http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25375392007 - John Deere 1990 - SN: A01990D720255 - $95,000$95,000Wed, 14 Jan 2015 14:30:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3444679http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34446792007 - John Deere 1990 - SN: A01990D725218 - $75,500$75,500Wed, 14 Jan 2015 18:32:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3525986http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35259862008 - John Deere 1990 - SN: A01990D725435 - $98,900$98,900Thu, 15 Jan 2015 20:25:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2633729http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26337292008 - John Deere 1990 30' 7.5" - SN: A01990D725627 - $81,500$81,500Wed, 14 Jan 2015 20:55:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2645550http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26455502009 - John Deere 1990 - SN: A01990D730458 - $75,500$75,500Mon, 19 Jan 2015 20:09:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2720837http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27208372009 - John Deere 1990 - SN: A01990D730388 - $73,000$73,000Wed, 14 Jan 2015 15:49:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3534420http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35344202011 - John Deere 1990 - SN: A81990D740204 - $129,900$129,900Sat, 03 Jan 2015 16:54:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3420098http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34200982011 - John Deere 1990 - SN: A81990D740421 - $104,900$104,900Mon, 19 Jan 2015 18:24:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3467849http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34678492012 - John Deere 1990 - SN: 1A81990DJBH745246 - $119,000$119,000Fri, 16 Jan 2015 21:24:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2619405http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26194052013 - John Deere 1990 - SN: 1A81990SJCM750101 - $88,500$88,500Wed, 14 Jan 2015 21:05:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2856029http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28560292000 - Great Plains 2220 35' - SN: G27820 - $38,000$38,000Wed, 14 Jan 2015 21:01:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2726060http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2726060Case IH SDX30 - SN: CKB0028177 - $32,900$32,900Wed, 21 Jan 2015 21:23:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3372905http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3372905Blu-Jet NH3 APPLICATOR - SN: 4750 - $12,500$12,500Thu, 06 Nov 2014 14:00:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3391087http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3391087UNKNOWN NH3 APPLICATOR - SN: T.#4795 - $6,750$6,750Sun, 27 Jul 2014 22:09:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3523726http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35237262009 - Frontier BB4296H - SN: XFBB42X000031 - $3,495$3,495Wed, 21 Jan 2015 20:05:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858218http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858218UNKNOWN 3 Pt. Auger with 12" Bit - SN: 1000879 - $1,500$1,500Tue, 20 Jan 2015 14:37:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3557433http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35574332012 - Frontier RB2072 - SN: WSRB2072X400424 - $675$675Tue, 02 Dec 2014 19:15:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3383598http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33835982011 - John Deere AUTO HITCH - SN: N/A - $750$750Tue, 06 Jan 2015 16:20:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170565http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170565Other 0806-16 KSI CONVEYOR - SN: 8055 - $3,750$3,750Mon, 12 Jan 2015 14:36:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453996http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34539962008 - Other 0806-16 KSI CONVEYOR - SN: 4720 - $4,500$4,500Mon, 19 Jan 2015 14:24:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3454026http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3454026John Deere 524 - SN: - $2,500$2,500Wed, 03 Dec 2014 18:12:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3723127http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37231272001 - John Deere 4X2 - SN: W004X2X075047 - 723 hours - $5,950$5,950, 723 hrsThu, 08 Jan 2015 21:46:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3388566http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33885662010 - John Deere TX 4X2 - SN: 1M04X2XDPAM060226 - 1200 hours - $5,250$5,250, 1200 hrsTue, 27 Jan 2015 14:14:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3878843http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38788432010 - John Deere XUV 620I GREEN - SN: M0XUVGF080060 - 68 hours - $9,650$9,650, 68 hrsWed, 14 Jan 2015 17:57:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3839118http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38391182014 - John Deere 825 - SN: 1M0825GSJEM080792 - 45 hours - $15,200$15,200, 45 hrsThu, 08 Jan 2015 19:46:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849351http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38493512010 - John Deere XUV 825I GREEN - SN: 1M0825GSJAM015581 - 700 hours - $9,250$9,250, 700 hrsWed, 14 Jan 2015 18:59:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858802http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38588022011 - John Deere XUV 825I GREEN - SN: 1M0825GSEBM017907 - 550 hours - $13,500$13,500, 550 hrsMon, 19 Jan 2015 18:31:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2807030http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28070302012 - John Deere XUV 825I GREEN - SN: M0825GS043830 - 100 hours - $14,500$14,500, 100 hrsFri, 16 Jan 2015 21:19:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3120656http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31206562012 - John Deere XUV 825I GREEN - SN: 1M0825GSHCM047781 - 120 hours - $13,900$13,900, 120 hrsMon, 08 Dec 2014 18:51:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3745227http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37452272009 - John Deere XUV 850D GREEN - SN: M0XUVDX031834 - 680 hours - $8,995$8,995, 680 hrsWed, 07 Jan 2015 21:28:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3438397http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34383972010 - John Deere XUV 855D GREEN - SN: 1M0855DSLAM010401 - 128 hours - $12,950$12,950, 128 hrsTue, 20 Jan 2015 20:26:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3655234http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36552342012 - John Deere XUV 855D GREEN - SN: 1M0855DSHCM042480 - 575 hours - $12,500$12,500, 575 hrsTue, 06 Jan 2015 20:15:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3798663http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37986632002 - Polaris UTV PROFESSIONAL SERIES - SN: 4XARB63A230988699 - 353 hours - $4,750$4,750, 353 hrsTue, 25 Nov 2014 16:16:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3738697http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3738697John Deere 1010 - SN: 1010W57270 - $4,500$4,500Tue, 20 Jan 2015 14:54:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867405http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867405New Holland 1047 - SN: 12502 - $7,000$7,000Tue, 30 Sep 2014 17:57:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3503308http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3503308New Holland 1047 - SN: 13029 - $7,000$7,000Tue, 30 Sep 2014 17:36:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3503341http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35033411993 - John Deere 750 - SN: N00750X010293 - $17,900$17,900Mon, 06 Oct 2014 13:42:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430156http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34301561993 - John Deere 750 - SN: N00750X007228 - $17,900$17,900Thu, 08 Jan 2015 21:02:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849600http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38496001994 - John Deere 750 - SN: N00750X012410 - $17,900$17,900Mon, 19 Jan 2015 18:34:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3663391http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36633911995 - John Deere 750 - SN: N00750X011923 - $22,900$22,900Thu, 29 Jan 2015 15:22:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3431092http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34310921995 - John Deere 750 - SN: N00750X018810 - $9,995$9,995Thu, 29 Jan 2015 20:55:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849774http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38497741996 - John Deere 750 - SN: N00750X022506 - $17,900$17,900Mon, 15 Dec 2014 17:05:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3679491http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36794912008 - John Deere 750 - SN: N00750X011327 - $13,900$13,900Thu, 29 Jan 2015 20:52:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3654635http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36546351999 - John Deere 1560 - SN: N01560X681759 - $34,900$34,900Fri, 09 Jan 2015 13:29:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3850427http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38504272000 - John Deere 1560 - SN: N01560X685246 - $28,500$28,500Wed, 01 Oct 2014 16:46:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3607702http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36077022001 - John Deere 1560 - SN: N01560X690630 - $28,900$28,900Thu, 15 Jan 2015 20:28:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2640574http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26405742001 - John Deere 1560 - SN: N01560X691094 - $28,500$28,500Thu, 15 Jan 2015 21:35:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3073475http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30734752001 - John Deere 1560 - SN: N01560X695249 - $28,500$28,500Mon, 19 Jan 2015 17:40:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3311722http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33117222002 - John Deere 1590 - SN: N01590X700589 - $35,000$35,000Wed, 03 Dec 2014 18:15:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3486067http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34860672003 - John Deere 1590 - SN: 1590X705280 - $68,900$68,900Mon, 19 Jan 2015 18:38:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2653055http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26530552004 - John Deere 1590 - SN: N01590X705401 - $34,000$34,000Mon, 19 Jan 2015 18:02:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3488093http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34880932009 - John Deere 1590 - SN: N01590X730668 - $59,500$59,500Fri, 09 Jan 2015 16:38:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3425119http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34251192009 - John Deere 1590 - SN: N01590X730559 - $59,900$59,900Fri, 16 Jan 2015 18:48:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3793167http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3793167John Deere 8200 - SN: 008568N - $3,500$3,500Mon, 12 Jan 2015 17:57:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3760730http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37607301997 - John Deere F935 - SN: M0F935X170255 - 1319 hours - $4,000$4,000, 1319 hrsThu, 16 Oct 2014 13:37:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3592162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35921622006 - John Deere 1600 WAM - SN: TC1600T050233 - 2532 hours - $13,500$13,500, 2532 hrsThu, 29 Jan 2015 14:45:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3883753http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38837532002 - John Deere HD75 - SN: TCHD75X030199 - 733 hours - $1,695$1,695, 733 hrsWed, 07 Jan 2015 16:19:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2561079http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2561079John Deere 1600 - SN: 004558 - $3,000$3,000Wed, 17 Dec 2014 13:31:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3686117http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3686117International 6500 9 Shank Conser-Till - SN: TAG41064 - $6,500$6,500Mon, 08 Dec 2014 15:36:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3189330http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31893302010 - John Deere 606C - SN: H0606CX735231 - $34,000$34,000Wed, 14 Jan 2015 13:31:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3098927http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30989272011 - John Deere 606C - SN: H0606CX740297 - $40,900$40,900Fri, 16 Jan 2015 14:47:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492115http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34921152008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725410 - $39,500$39,500Thu, 08 Jan 2015 19:44:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882500http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28825002008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725391 - $39,500$39,500Mon, 08 Dec 2014 15:27:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3092853http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30928532008 - John Deere 608C - SN: H0608CX726021 - $39,500$39,500Fri, 09 Jan 2015 14:59:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417741http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177412008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725149 - $36,000$36,000Thu, 20 Nov 2014 17:43:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691228http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36912282009 - John Deere 608C - SN: H0608CX730877 - $37,500$37,500Wed, 14 Jan 2015 18:45:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3767187http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37671872009 - John Deere 608C - SN: H0608CC730295 - $45,900$45,900Fri, 23 Jan 2015 20:36:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834615http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38346152009 - John Deere 608C - SN: H0608CX731381 - $38,500$38,500Tue, 13 Jan 2015 18:23:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3848263http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38482632010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXEA0736544 - $49,500$49,500Wed, 03 Dec 2014 20:58:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3103818http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31038182010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXVA0735498 - $46,500$46,500Fri, 09 Jan 2015 14:39:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417731http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177312010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXCA0735497 - $46,500$46,500Fri, 09 Jan 2015 14:56:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417738http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177382010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXKA0735710 - $44,500$44,500Fri, 09 Jan 2015 14:58:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417739http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177392010 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXHA0736686 - $41,900$41,900Mon, 12 Jan 2015 16:51:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3617760http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36177602011 - John Deere 608C - SN: 1H0608CXHB0741226 - $49,900$49,900Tue, 13 Jan 2015 20:25:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2226408http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22264082012 - John Deere 608C - SN: 1H00608CCCX747168 - $56,500$56,500Wed, 07 Jan 2015 20:26:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3106611http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31066112009 - John Deere 612C - SN: H0612CX730668 - $49,500$49,500Tue, 09 Dec 2014 13:00:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3707725http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3707725John Deere 643 - SN: - $3,000$3,000Tue, 25 Nov 2014 15:02:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3721632http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37216321980 - John Deere 643 - SN: 423702 - $8,500$8,500Wed, 14 Jan 2015 21:14:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3038265http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30382651986 - John Deere 643 - SN: H00643X600845 - $6,500$6,500Wed, 14 Jan 2015 18:41:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3810589http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38105891987 - John Deere 643 - SN: H00643X621322 - $5,950$5,950Tue, 13 Jan 2015 19:14:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3817878http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3817878John Deere 693 - SN: H00693X685767 - $17,900$17,900Fri, 28 Nov 2014 20:52:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3569413http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35694131995 - John Deere 693 - SN: H00693X661575 - $17,900$17,900Tue, 18 Nov 2014 14:32:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3697241http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36972411997 - John Deere 693 - SN: H00693X675815 - $16,500$16,500Wed, 14 Jan 2015 19:16:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3799473http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37994731998 - John Deere 693 - SN: H00693X676056 - $17,500$17,500Mon, 19 Jan 2015 21:24:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865891http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38658911980 - John Deere 843 - SN: H00843X417622 - $6,500$6,500Fri, 09 Jan 2015 15:29:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417759http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177591989 - John Deere 843 - SN: H00843X630806 - $12,500$12,500Mon, 19 Jan 2015 18:42:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2155765http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21557651994 - John Deere 893 - SN: H00893X660762 - $21,000$21,000Wed, 06 Aug 2014 16:30:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1290263http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/12902631994 - John Deere 893 - SN: H00893X656587 - $19,900$19,900Sat, 25 Oct 2014 19:05:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3545865http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35458651996 - John Deere 893 - SN: H00893X666109 - $23,500$23,500Thu, 15 Jan 2015 20:20:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2439619http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24396191997 - John Deere 893 - SN: H00893X671102 - $18,500$18,500Thu, 08 Jan 2015 19:25:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542358http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25423581998 - John Deere 893 - SN: H00893X676470 - $18,500$18,500Thu, 08 Jan 2015 19:23:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542357http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25423571999 - John Deere 893 - SN: H00893X685086 - $22,500$22,500Fri, 09 Jan 2015 15:00:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417745http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177452000 - John Deere 893 - SN: H00893X690538 - $22,000$22,000Wed, 19 Nov 2014 15:27:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2130346http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21303462001 - John Deere 893 - SN: H00893X696474 - $28,500$28,500Mon, 19 Jan 2015 21:45:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2917095http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29170952002 - John Deere 893 - SN: H00893X696829 - $26,900$26,900Sat, 24 Jan 2015 15:25:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2441946http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24419462005 - John Deere 893 - SN: H00893X711315 - $26,900$26,900Wed, 14 Jan 2015 19:49:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2413541http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24135412005 - John Deere 893 - SN: H00893X710979 - $30,500$30,500Thu, 15 Jan 2015 21:37:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3084166http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30841662006 - John Deere 893 - SN: H00893X715884 - $31,900$31,900Thu, 15 Jan 2015 20:15:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2306577http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/23065772006 - John Deere 893 - SN: H00893X716465 - $25,900$25,900Thu, 08 Jan 2015 19:46:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882505http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28825052006 - John Deere 893 - SN: H00893X715831 - $29,500$29,500Mon, 01 Dec 2014 19:12:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3070589http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30705892006 - John Deere 893 - SN: H00893X716254 - $34,500$34,500Fri, 09 Jan 2015 15:24:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417750http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177502006 - John Deere 893 - SN: H00893X715851 - $27,900$27,900Thu, 08 Jan 2015 14:09:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3564514http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35645142000 - John Deere 1290 - SN: H01290X690651 - $29,900$29,900Mon, 19 Jan 2015 18:43:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3689744http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36897442007 - John Deere 1293 - SN: H01293X720797 - $30,900$30,900Tue, 20 Jan 2015 21:24:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3863875http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38638751998 - Massey - Ferguson 863 - SN: W32158 - $12,900$12,900Mon, 12 Jan 2015 16:39:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3586839http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3586839Case IH 2208 - SN: CBJ032067 - $32,500$32,500Fri, 09 Jan 2015 15:47:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418133http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34181332010 - Case IH 3412 - SN: Y95018135 - $72,500$72,500Thu, 08 Jan 2015 19:05:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2302159http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/23021592010 - Drago N6TR 6 Row Chopping Head - SN: 270310 - $54,000$54,000Wed, 14 Jan 2015 21:04:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2846089http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28460892013 - Drago 6 row Chopping ( new ) - SN: 216113 - $60,000$60,000Mon, 08 Dec 2014 14:54:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2918882http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29188822012 - Drago 8-ROW CHOPPING - SN: 265112 - $49,999$49,999Tue, 09 Dec 2014 21:38:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3796877http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37968772011 - Drago N-8 - SN: 117637 - $44,900$44,900Wed, 14 Jan 2015 19:59:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3789994http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37899942012 - Drago N8 - SN: 262712 - $54,900$54,900Thu, 08 Jan 2015 19:48:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882535http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28825352010 - Drago N8 TR - SN: 277410 - $39,500$39,500Fri, 23 Jan 2015 20:31:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3832146http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38321462013 - Drago 12-30" - SN: 291813 - $89,900$89,900Mon, 19 Jan 2015 18:46:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3616463http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36164632013 - Drago 18R20 - SN: 2166113 - $139,500$139,500Tue, 05 Aug 2014 15:21:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407724http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34077242012 - Drago 830 - SN: 293512 - $56,900$56,900Wed, 28 Jan 2015 13:06:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2998565http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29985652012 - Drago 1230 - SN: 2116512 - $78,900$78,900Fri, 05 Dec 2014 20:56:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2998562http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2998562John Deere 215 - SN: 279100 - $750$750Tue, 25 Nov 2014 19:22:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3714785http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3714785John Deere 216 - SN: 370313 - $4,500$4,500Tue, 11 Nov 2014 19:37:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2709168http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27091681984 - John Deere 220 - SN: H00220X601067 - $2,000$2,000Thu, 29 Jan 2015 14:32:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826882http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38268822005 - John Deere 625F - SN: H00625F710787 - $16,500$16,500Thu, 08 Jan 2015 19:41:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882426http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28824262004 - John Deere 630F - SN: H00630F708177 - $20,600$20,600Thu, 15 Jan 2015 21:25:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2904185http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29041852006 - John Deere 630F - SN: H00630F716207 - $17,500$17,500Wed, 10 Dec 2014 14:51:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3595962http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35959622008 - John Deere 630F - SN: H00630F726141 - $24,000$24,000Wed, 14 Jan 2015 13:37:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3135564http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31355642008 - John Deere 630F - SN: H00630F726440 - $23,900$23,900Wed, 19 Nov 2014 15:26:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407254http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34072542008 - John Deere 630F - SN: H00630F725129 - $19,900$19,900Thu, 08 Jan 2015 14:42:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3670629http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36706292010 - John Deere 630F - SN: 1H00630FC90735555 - $27,900$27,900Wed, 01 Oct 2014 17:26:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3620000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36200002011 - John Deere 630F - SN: 1H00630FLB0741518 - $32,000$32,000Thu, 15 Jan 2015 21:33:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3062722http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30627222011 - John Deere 630F - SN: 1H00630FEB0740873 - $29,900$29,900Thu, 18 Sep 2014 17:07:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492098http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34920982011 - John Deere 630F - SN: 1H00630FPB0741431 - $29,900$29,900Fri, 16 Jan 2015 15:17:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3668823http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36688232012 - John Deere 630F - SN: 1H00630FHC0746446 - $33,000$33,000Mon, 19 Jan 2015 21:49:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3103386http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31033862004 - John Deere 635F - SN: H00635F706630 - $26,900$26,900Mon, 08 Dec 2014 19:49:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2264805http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22648052004 - John Deere 635F - SN: H00635F706037 - $19,500$19,500Fri, 09 Jan 2015 15:31:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417769http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177692004 - John Deere 635F - SN: H00635F706807 - $18,900$18,900Sat, 03 Jan 2015 16:30:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417770http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177702004 - John Deere 635F - SN: H00635F705932 - $14,900$14,900Fri, 09 Jan 2015 15:32:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417774http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177742004 - John Deere 635F - SN: H00635F706845 - $18,500$18,500Fri, 09 Jan 2015 16:59:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3697953http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36979532005 - John Deere 635F - SN: H00635F711282 - $22,000$22,000Wed, 14 Jan 2015 20:59:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2724182http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27241822005 - John Deere 635F - SN: H00635F712199 - $21,500$21,500Thu, 08 Jan 2015 19:39:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882355http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28823552008 - John Deere 635F - SN: H00635F725659 - $25,900$25,900Tue, 16 Dec 2014 14:13:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2952499http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29524992009 - John Deere 635F - SN: H00635F731941 - $29,500$29,500Wed, 07 Jan 2015 17:37:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2848983http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28489832010 - John Deere 635F - SN: 1H00635FLA0737038 - $28,000$28,000Tue, 13 Jan 2015 20:29:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2479311http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24793112010 - John Deere 635F - SN: 1H00635FCA0737746 - $29,500$29,500Tue, 16 Dec 2014 14:03:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2917200http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29172002010 - John Deere 635F - SN: 1H00635FPA0736723 - $33,000$33,000Wed, 14 Jan 2015 18:54:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3648415http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36484152011 - John Deere 635F - SN: H00635F742074 - $32,000$32,000Wed, 14 Jan 2015 13:25:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2996824http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29968242011 - John Deere 635F - SN: H00635F742617 - $25,000$25,000Wed, 14 Jan 2015 15:53:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3564123http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35641232012 - John Deere 635F - SN: 1H00635FVB0745347 - $33,000$33,000Fri, 05 Dec 2014 19:06:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2568935http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25689352012 - John Deere 635F - SN: 1H00635FVC0746533 - $38,900$38,900Tue, 18 Nov 2014 16:22:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3062620http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30626202012 - John Deere 635F - SN: H00635F745456 - $32,000$32,000Wed, 14 Jan 2015 13:28:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3098918http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30989182013 - John Deere 635F - SN: H00635F756277 - $44,000$44,000Tue, 13 Jan 2015 20:37:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3120584http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31205842012 - John Deere 640FD - SN: 1H0640FDAC0745668 - $69,900$69,900Fri, 16 Jan 2015 14:22:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3025247http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30252472012 - John Deere 640FD - SN: 1H0640FDKC0746507 - $79,900$79,900Wed, 07 Jan 2015 20:23:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3106609http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31066092012 - John Deere 640FD - SN: 1H0640FDJC0746153 - $74,900$74,900Wed, 03 Dec 2014 15:18:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3215785http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32157852013 - John Deere 640FD - SN: 1HD640FDJD0756165 - $72,900$72,900Mon, 19 Jan 2015 18:52:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2994578http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29945782013 - John Deere 640FD - SN: 1H0640FDHD0756239 - $79,500$79,500Tue, 06 Jan 2015 17:56:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3704034http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37040342014 - John Deere 640FD - SN: H0640FD765221 - $78,900$78,900Mon, 19 Jan 2015 17:48:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3852337http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38523372014 - John Deere 640FD - SN: H0640FD765261 - $78,900$78,900Mon, 19 Jan 2015 17:49:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3852341http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3852341John Deere 920 - SN: H00920F656151 - $6,500$6,500Wed, 01 Oct 2014 17:09:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3579133http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35791331989 - John Deere 920 - SN: H00920F631213 - $5,300$5,300Mon, 22 Dec 2014 15:13:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3792539http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37925391990 - John Deere 920 - SN: H00920F636459 - $6,500$6,500Fri, 28 Nov 2014 20:50:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3690980http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36909801990 - John Deere 920 - SN: H00920F636083 - $6,900$6,900Mon, 19 Jan 2015 21:28:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865881http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38658811993 - John Deere 925 - SN: H00925F651854 - $6,750$6,750Thu, 15 Jan 2015 21:23:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2845599http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28455991996 - John Deere 925 - SN: H00925F666891 - $8,000$8,000Wed, 14 Jan 2015 21:20:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3029358http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30293581999 - John Deere 925 - SN: H00925F681665 - $9,000$9,000Tue, 13 Jan 2015 19:04:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3787998http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37879981990 - John Deere 930 - SN: H00930F635873 - $9,500$9,500Wed, 17 Dec 2014 13:50:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2903902http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29039021990 - John Deere 930 - SN: H00930F635684 - $1,500$1,500Mon, 08 Dec 2014 21:28:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3777178http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37771781992 - John Deere 930 - SN: H00930F646282 - $2,900$2,900Mon, 08 Dec 2014 18:54:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418103http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34181031993 - John Deere 930 - SN: H00930F651206 - $8,000$8,000Fri, 23 Jan 2015 21:16:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1464649http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/14646491995 - John Deere 930 - SN: H00930F661834 - $9,250$9,250Thu, 08 Jan 2015 14:45:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3682026http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36820261998 - John Deere 930 - SN: H00930F677137 - $9,400$9,400Mon, 08 Dec 2014 15:57:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3543956http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35439561999 - John Deere 930F - SN: H00930F681477 - $9,000$9,000Fri, 12 Dec 2014 19:41:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3264490http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32644902000 - John Deere 930F - SN: H00930X687219 - $12,900$12,900Fri, 09 Jan 2015 15:41:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418095http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34180952000 - John Deere 930F - SN: H00930F686766 - $11,000$11,000Tue, 19 Aug 2014 13:39:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3537719http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35377192001 - John Deere 930F - SN: H00930F691462 - $6,500$6,500Tue, 13 Jan 2015 19:13:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3810775http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38107752001 - John Deere 930F - SN: H00930F691859 - $7,900$7,900Tue, 13 Jan 2015 20:15:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828752http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38287522003 - John Deere 930F - SN: H00930F701683 - $12,000$12,000Wed, 14 Jan 2015 21:53:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3643477http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36434772007 - Mac Don FD 70 - SN: 177557 - $39,500$39,500Tue, 20 Jan 2015 14:40:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3807587http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38075872013 - Mac Don FD 75-D - SN: 240767 - $82,500$82,500Tue, 13 Jan 2015 20:19:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834287http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38342871990 - Case IH 1020 - SN: JJC0064570 - $7,000$7,000Wed, 07 Jan 2015 19:29:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3095347http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30953471990 - Case IH 1020-20 - SN: JJC0085852 - $7,450$7,450Fri, 16 Jan 2015 14:27:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3461878http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34618781992 - Case IH 1020 - SN: JJC0089155 - $7,500$7,500Thu, 15 Jan 2015 20:21:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542530http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25425302012 - John Deere S660 - SN: 1H0S660SJC0746799 - 208 hours - $282,900$282,900, 208 hrsThu, 22 Jan 2015 17:43:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2568836http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25688362012 - John Deere S660 - SN: H0S660S746623 - 506 hours - $284,900$284,900, 506 hrsThu, 22 Jan 2015 17:47:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3098910http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30989102012 - John Deere S660 - SN: 1H0S660SVC0747101 - 577 hours - $287,900$287,900, 577 hrsThu, 22 Jan 2015 17:51:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3690938http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3690938John Deere S670 - SN: H0S670S765217 - 250 hours - $327,000$327,000, 250 hrsWed, 21 Jan 2015 14:13:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3565672http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35656722012 - John Deere S670 - SN: 1H0S670SKC0746595 - 569 hours - $305,900$305,900, 569 hrsMon, 19 Jan 2015 21:56:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3155811http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31558112013 - John Deere S670 - SN: 1H0S670SCC0755454 - 325 hours - $322,900$322,900, 325 hrsThu, 15 Jan 2015 21:46:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3227856http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32278562013 - John Deere S670 - SN: 1H0S670SAC0755447 - 401 hours - $315,900$315,900, 401 hrsTue, 20 Jan 2015 13:16:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3110700http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31107002013 - John Deere S670 - SN: 1H0S670SCD0756475 - 578 hours - $305,900$305,900, 578 hrsThu, 22 Jan 2015 16:00:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3872210http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38722102012 - John Deere S680 - SN: 1H0S680SHC0747549 - 585 hours - $329,900$329,900, 585 hrsMon, 19 Jan 2015 18:55:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3025246http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30252462012 - John Deere S680 - SN: 1H0S680SLC0747114 - 768 hours - $308,900$308,900, 768 hrsMon, 10 Nov 2014 21:55:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3464698http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34646982012 - John Deere S680 - SN: 1H0S680SEC0746404 - 862 hours - $349,900$349,900, 862 hrsThu, 08 Jan 2015 19:35:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2737119http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27371192014 - John Deere S680 - SN: H0S680S765680 - 256 hours - $389,900$389,900, 256 hrsMon, 19 Jan 2015 17:49:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3851777http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38517772014 - John Deere S680 - SN: H0S680S765869 - 273 hours - $389,900$389,900, 273 hrsMon, 19 Jan 2015 17:50:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3852332http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38523322014 - John Deere S680 - SN: 1H0S680SEE0766249 - 485 hours - $369,900$369,900, 485 hrsWed, 14 Jan 2015 17:48:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3580704http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35807041979 - John Deere 6620 - SN: H06620X354862 - $17,500$17,500Tue, 13 Jan 2015 20:53:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2700574http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27005741981 - John Deere 6620 - SN: 456053 - 5168 hours - $7,500$7,500, 5168 hrsFri, 09 Jan 2015 14:38:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3417727http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34177271982 - John Deere 6620 - SN: H06620X506054 - 4136 hours - $9,900$9,900, 4136 hrsWed, 28 Jan 2015 19:39:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3063425http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30634251982 - John Deere 7720 - SN: H07720X511545 - 4000 hours - $14,900$14,900, 4000 hrsMon, 08 Dec 2014 19:55:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2425273http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24252731985 - John Deere 7720 - SN: H07720X612505 - $17,500$17,500Mon, 24 Nov 2014 20:06:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691038http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36910381985 - John Deere 8820 - SN: H08820X611702 - 3925 hours - $10,900$10,900, 3925 hrsTue, 20 Jan 2015 13:24:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2926096http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29260961990 - John Deere 9500 - SN: H09500X637381 - 5350 hours - $22,500$22,500, 5350 hrsMon, 19 Jan 2015 21:35:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865903http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38659031990 - John Deere 9500 - SN: H09500X638842 - 5467 hours - $39,900$39,900, 5467 hrsWed, 07 Jan 2015 13:52:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3194369http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31943691998 - John Deere 9510 - SN: H09510X675570 - 2400 hours - $65,900$65,900, 2400 hrsTue, 27 Jan 2015 13:35:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3682012http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36820122000 - John Deere 9650 STS - SN: H09650S685781 - 3285 hours - $85,000$85,000, 3285 hrsThu, 15 Jan 2015 15:06:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3810759http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38107592008 - John Deere 9670 STS - SN: H09670S726508 - 1929 hours - $179,900$179,900, 1929 hrsWed, 14 Jan 2015 21:15:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2952305http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29523052010 - John Deere 9670 STS - SN: 1H09670SHA0736847 - 1491 hours - $189,000$189,000, 1491 hrsFri, 30 Jan 2015 18:23:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834648http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38346482010 - John Deere 9770 STS - SN: 1H09770STA0736882 - 989 hours - $245,000$245,000, 989 hrsWed, 14 Jan 2015 13:57:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3334379http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33343792004 - John Deere 9860 STS - SN: H09860S705825 - 4153 hours - $95,000$95,000, 4153 hrsThu, 22 Jan 2015 19:38:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826082http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38260822009 - John Deere 9870 STS - SN: H09870S730782 - 1162 hours - $234,900$234,900, 1162 hrsWed, 05 Nov 2014 21:20:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3658080http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36580802009 - John Deere 9870 STS - SN: H09870S731342 - 1750 hours - $204,500$204,500, 1750 hrsWed, 07 Jan 2015 21:27:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3432614http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34326142006 - John Deere 27D - SN: FF027DX224114 - 1600 hours - $19,900$19,900, 1600 hrsMon, 05 Jan 2015 14:15:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3780565http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37805652008 - John Deere 50D - SN: FF050DX270508 - 1456 hours - $46,900$46,900, 1456 hrsThu, 29 Jan 2015 14:47:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3351655http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33516552012 - John Deere 319D - SN: 1T0319DJACG216772 - 334 hours - $42,900$42,900, 334 hrsMon, 19 Jan 2015 20:59:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2856466http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28564662010 - John Deere 323D - SN: 1T0323DAEA0190744 - 1200 hours - $34,900$34,900, 1200 hrsFri, 23 Jan 2015 14:34:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3438281http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34382811989 - John Deere 855 - SN: M00855B600020 - 1263 hours - $8,500$8,500, 1263 hrsWed, 03 Sep 2014 02:12:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2264769http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22647692008 - John Deere 2305 - SN: LV2305H424487 - 360 hours - $11,350$11,350, 360 hrsThu, 15 Jan 2015 21:40:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3861679http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38616792011 - John Deere 2520 - SN: 1LV2520HKBH810205 - 121 hours - $19,900$19,900, 121 hrsThu, 22 Jan 2015 22:00:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3380888http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33808881984 - International Harvester 244 - SN: 2080008J009110 - 2087 hours - $3,500$3,500, 2087 hrsTue, 20 Jan 2015 13:31:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824025http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38240252006 - New Holland TC-45-DA - SN: Z6DB01243 - 1867 hours - $14,900$14,900, 1867 hrsWed, 14 Jan 2015 21:57:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828851http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38288511984 - Kubota B8200 - SN: B8200E-10517 - 1065 hours - $5,500$5,500, 1065 hrsFri, 24 Oct 2014 20:43:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3611619http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3611619International 254 - SN: 3033 - 1008 hours - $3,500$3,500, 1008 hrsMon, 19 Jan 2015 20:17:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3573470http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3573470John Deere 330 - SN: 012095A - $4,000$4,000Mon, 12 Jan 2015 17:40:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3620145http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36201451992 - John Deere 630 - SN: N00630X009519 - $15,900$15,900Tue, 20 Jan 2015 18:25:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868167http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38681672011 - John Deere 637 - SN: 1N00637XHB0745382 - $69,500$69,500Mon, 12 Jan 2015 15:30:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3464628http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3464628International Harvester 490 32' Disk - SN: U03441 - $7,500$7,500Sat, 22 Nov 2014 16:42:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3007038http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3007038Case 3800 - SN: N/A - $13,900$13,900Tue, 20 Jan 2015 21:41:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2404659http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24046591985 - Krause 960 - SN: 1415 - $9,850$9,850Thu, 29 Jan 2015 15:34:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2645794http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2645794Krause 1900 - SN: - $6,550$6,550Fri, 09 Jan 2015 13:23:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3850417http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3850417Sunflower 1433 - SN: 1496-019 - $29,500$29,500Thu, 04 Dec 2014 21:05:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2168486http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21684862009 - Case IH RMX340 - SN: JFH0025536 - $22,900$22,900Wed, 21 Jan 2015 15:26:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734194http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734194Case IH 3950 - SN: 1990 - $19,900$19,900Thu, 08 Jan 2015 21:13:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849615http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849615Unverferth 220-30 - SN: A42100439 - $9,850$9,850Wed, 01 Oct 2014 17:01:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3421598http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3421598Unverferth 225 - SN: A51320150 - $11,900$11,900Mon, 12 Jan 2015 15:59:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3533921http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3533921Unverferth 225-37 - SN: - $13,500$13,500Tue, 06 Jan 2015 19:25:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3801836http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3801836Unverferth 1225-44 - SN: - $19,500$19,500Tue, 06 Jan 2015 19:22:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828863http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38288632009 - Unverferth 1225-49 - SN: A51140115 - $18,500$18,500Thu, 15 Jan 2015 14:58:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3598109http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35981092011 - Unverferth 1225-35 - SN: A54610218 - $16,500$16,500Wed, 21 Jan 2015 16:05:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3523569http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35235692012 - Unverferth 1225-53 - SN: A55360117 - $22,500$22,500Tue, 06 Jan 2015 18:51:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535499http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35354992012 - Unverferth 1225-53 - SN: A55360118 - $22,500$22,500Tue, 06 Jan 2015 18:55:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535506http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35355062012 - Unverferth 1225-53 - SN: A55360116 - $22,500$22,500Tue, 06 Jan 2015 18:59:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535515http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35355152012 - Unverferth 1225-33 - SN: A56180233 - $17,500$17,500Sat, 24 Jan 2015 15:43:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834304http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38343042009 - J&M TF212 - SN: 01114 - $15,900$15,900Fri, 09 Jan 2015 16:29:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423757http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34237572013 - J&M TF215-41 - SN: - $21,500$21,500Tue, 06 Jan 2015 19:11:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535443http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35354432014 - J&M TF215-41 - SN: - $22,500$22,500Tue, 06 Jan 2015 19:13:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535411http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35354112014 - J&M TF215-47 - SN: 1402536 - $31,500$31,500Mon, 12 Jan 2015 16:09:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3536596http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3536596Melroe 420 - SN: 1612 - $2,950$2,950Mon, 12 Jan 2015 15:21:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457920http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457920McFarlane 36' - SN: N/A - $7,995$7,995Thu, 29 Jan 2015 17:00:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3460625http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34606252009 - Frontier 3296 - SN: TLBB3296X800142 - $1,250$1,250Sat, 11 Oct 2014 18:45:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661185http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661185Victor 25LH - SN: 1900670 - $8,900$8,900Thu, 22 Jan 2015 16:58:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3775730http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3775730John Deere 960 - SN: N00960X007614 - $9,500$9,500Wed, 12 Nov 2014 14:35:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3383952http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33839521989 - John Deere 960 - SN: N00960X006398 - $6,500$6,500Tue, 13 Jan 2015 20:27:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2418226http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2418226John Deere 980 - SN: N00980X011724 - $15,000$15,000Wed, 14 Jan 2015 18:29:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858843http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38588432002 - John Deere 980 - SN: N00980X019034 - $22,500$22,500Thu, 04 Dec 2014 15:46:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2142249http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21422492009 - John Deere 2210 - SN: N02210L008726 - $28,500$28,500Thu, 22 Jan 2015 17:48:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3568315http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35683152011 - John Deere 2210 - SN: 1N02210LCA0740479 - $42,500$42,500Tue, 13 Jan 2015 20:56:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2723698http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2723698Krause 4133 - SN: 3893 - $6,950$6,950Mon, 19 Jan 2015 18:08:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3833179http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3833179Deutz 1300 - SN: 6946 - $1,995$1,995Wed, 19 Nov 2014 18:56:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3715283http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3715283Vicon 21' S-Tine w/ Baskets - SN: TAG41065 - $3,900$3,900Mon, 08 Dec 2014 15:43:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3189394http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31893941990 - Kongskilde SSBC - SN: 1785 - $8,195$8,195Thu, 08 Jan 2015 14:50:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3701119http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37011192014 - Sunflower 5135-40 - SN: AGCS51350DZ5000198 - $42,500$42,500Tue, 06 Jan 2015 19:41:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535397http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535397Wil-Rich QX2 FIELD CULTIVATOR - SN: 459053 - $29,500$29,500Tue, 13 Jan 2015 20:04:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824894http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824894Wil-Rich WIL-RICH 33 FT. - SN: N/A - $6,500$6,500Fri, 09 Jan 2015 14:00:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430196http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430196Glencoe 24' Field Cultivator - SN: 142398 - $3,500$3,500Wed, 14 Jan 2015 20:45:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2500220http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25002202012 - Case IH TIGERMATE II - SN: JFW0031297 - $35,900$35,900Tue, 06 Jan 2015 19:48:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430122http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430122Case IH TIGER MATE - SN: JFH0023277 - $21,900$21,900Wed, 01 Oct 2014 16:57:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3421582http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34215822011 - John Deere 200 - SN: 1N00200XJB0740177 - $15,500$15,500Tue, 20 Jan 2015 21:52:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3142682http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31426822013 - John Deere 2310 - SN: 1N02310XVD0750421 - $89,900$89,900Mon, 19 Jan 2015 19:05:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3005512http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30055122014 - John Deere 2310 - SN: 1N02310XLE0755459 - $64,000$64,000Fri, 16 Jan 2015 15:59:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468515http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468515Krause 3115 - SN: 1927 - $5,950$5,950Tue, 06 Jan 2015 19:50:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3841880http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38418801988 - Krause 3127A - SN: 2364 - $13,900$13,900Wed, 12 Nov 2014 18:55:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3007093http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30070931990 - Krause 3127A - SN: 3071 - $11,900$11,900Mon, 19 Jan 2015 19:06:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3306672http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33066721999 - Krause 6150 Landsman XT - SN: 2557 - $16,500$16,500Mon, 19 Jan 2015 18:04:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3832180http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38321802010 - Krause 6200-36 - SN: 1967 - $59,900$59,900Mon, 22 Dec 2014 14:07:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3424193http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3424193Sunflower 6430-34 - SN: 6490099 - $9,500$9,500Thu, 08 Jan 2015 21:28:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3288234http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3288234Remlinger RTC-600 - SN: 1600227 - $5,500$5,500Fri, 09 Jan 2015 16:41:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3444259http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3444259Remlinger RTC 600 - SN: N/A - $8,500$8,500Mon, 12 Jan 2015 17:42:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661021http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36610212007 - John Deere 48 - SN: M048FBP011593 - $550$550Tue, 20 Jan 2015 14:59:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867406http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38674062012 - John Deere 54 - SN: 1M054FBXCDM123932 - $1,195$1,195Mon, 19 Jan 2015 17:59:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3808650http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38086502009 - Remlinger 15' brush guard auger - SN: 010113 - $1,750$1,750Fri, 16 Jan 2015 14:44:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3491985http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34919852010 - Kinze 1050 - SN: 507809 - $46,500$46,500Fri, 30 Jan 2015 18:16:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3798629http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37986292010 - Unverferth 1015 X TREME - SN: B27440103 - $38,500$38,500Fri, 09 Jan 2015 13:29:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3403372http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34033722006 - Brent 678 - SN: B22640150 - $22,500$22,500Tue, 09 Dec 2014 13:39:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3675455http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36754552014 - Brent 882 - SN: B32950131 - $41,900$41,900Thu, 08 Jan 2015 14:16:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3655114http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36551142005 - Killbros 690 - SN: D19000132 - $16,900$16,900Wed, 14 Jan 2015 19:10:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3761162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3761162Yetter GRAIN TRAIN - SN: - $12,500$12,500Tue, 06 Jan 2015 19:57:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3700777http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3700777Parker 1074 - SN: 01848 - $2,500$2,500Fri, 28 Nov 2014 21:30:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3541199http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3541199Unverferth McCURDY - SN: 4984 - $1,500$1,500Tue, 30 Dec 2014 17:18:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835025http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835025M&W 300 - SN: 4386 - $1,800$1,800Fri, 09 Jan 2015 14:26:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430338http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3430338Killbros 350 - SN: N/A - $2,995$2,995Tue, 20 Jan 2015 21:59:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3272427http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3272427UNKNOWN CO-OP GRAVITY WAGON - SN: 2726 - $650$650Thu, 15 Jan 2015 17:36:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691195http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36911952006 - Woods RD7200 - SN: 982314 - $1,500$1,500Wed, 03 Dec 2014 18:17:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3464832http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3464832Buhler Y750R - SN: 27810233 - $1,200$1,200Thu, 08 Jan 2015 21:36:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849705http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38497052007 - Frontier GM1084R - SN: WDGM1084R221276 - $1,395$1,395Wed, 21 Jan 2015 20:43:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3642519http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36425192008 - John Deere 275 - SN: F00275X331367 - $6,500$6,500Fri, 16 Jan 2015 20:58:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2124780http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21247802012 - John Deere 275 - SN: 1E00275XJCC381236 - $8,000$8,000Mon, 19 Jan 2015 17:41:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3520105http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35201052013 - John Deere 275 - SN: 1E00275XKCD391144 - $8,900$8,900Sat, 25 Oct 2014 19:11:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3138018http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31380182006 - John Deere 275 9' Disk Mower - SN: E00275X321125 - $4,200$4,200Mon, 08 Dec 2014 15:31:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3100673http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31006732009 - John Deere 275 Disk Mower - SN: E00275X351478 - $5,500$5,500Thu, 04 Dec 2014 15:50:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3006887http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30068872009 - John Deere 275 9' Disk Mower - SN: E00275X351541 - $7,200$7,200Tue, 20 Jan 2015 14:59:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3794380http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37943801995 - Unverferth HT12 - SN: 1270 - $2,650$2,650Thu, 08 Jan 2015 21:20:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3213377http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3213377Unverferth HT30 - SN: 12359 - $3,995$3,995Wed, 07 Jan 2015 13:47:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3676495http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36764952007 - Unverferth HT30 - SN: A47380330 - $3,900$3,900Wed, 01 Oct 2014 17:25:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3620026http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36200262008 - Unverferth HT30 - SN: A49120115 - $3,650$3,650Thu, 17 Jul 2014 19:26:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3481786http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34817862012 - Unverferth HT30 - SN: A39970504 - $4,795$4,795Tue, 06 Jan 2015 14:12:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2410559http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24105592006 - Unverferth HT36 - SN: A46550556 - $4,000$4,000Tue, 30 Sep 2014 14:01:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3474281http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34742812009 - Unverferth HT 36 - SN: A51900459 - $3,995$3,995Thu, 20 Nov 2014 17:50:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3689783http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36897832011 - Unverferth HT36 - SN: A54300434 - $4,200$4,200Mon, 19 Jan 2015 19:09:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2508616http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25086162008 - Unverferth 636 - SN: A46960101 - $7,250$7,250Fri, 05 Dec 2014 20:56:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451103http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451103J&M HT-8 - SN: 7676 - $3,500$3,500Wed, 19 Nov 2014 14:14:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3527839http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3527839J&M HT-8 - SN: 4213 - $1,500$1,500Mon, 15 Dec 2014 21:33:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3811190http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38111902008 - J&M HT8 - SN: 6917 - $3,250$3,250Tue, 09 Dec 2014 20:41:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3670644http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36706442003 - Frontier 1136 High Speed Cart - SN: JMHT1136H301014 - $5,000$5,000Mon, 19 Jan 2015 19:11:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3692429http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3692429Frontier 1174 - SN: JMHT1174C401257 - $3,350$3,350Thu, 29 Jan 2015 16:36:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3668653http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36686532005 - EZ-Trail 672 35' - SN: 672E022300211156 - $3,500$3,500Thu, 08 Jan 2015 19:33:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2724185http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27241852012 - Horst CHCFSP - SN: 1254499 - $8,795$8,795Mon, 05 Jan 2015 14:20:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3519639http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35196392012 - Horst CHCF SP - SN: 1254494 - $8,795$8,795Wed, 19 Nov 2014 14:12:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3519621http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35196212011 - Horst CHCF 30 FT AWS - SN: 110297 - $4,950$4,950Wed, 21 Jan 2015 15:51:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3612643http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36126432012 - Horst ht 30 - SN: 124172 - $5,495$5,495Sat, 25 Oct 2014 19:13:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3660310http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36603102012 - Horst HT36AWS - SN: 121130 - $6,700$6,700Wed, 14 Jan 2015 13:33:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3098944http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3098944UNKNOWN HOMEMADE 20' - SN: TAG3353 - $950$950Tue, 13 Jan 2015 20:12:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3825050http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3825050Home Made 30FT - SN: 2013846 - $1,295$1,295Fri, 14 Nov 2014 22:13:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3749722http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3749722Unverferth HOMEMADE - SN: 3725 - $7,500$7,500Fri, 09 Jan 2015 13:47:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407349http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407349Precision Planting 8200 - SN: 21017 - $9,800$9,800Fri, 24 Oct 2014 20:49:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3688715http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36887152011 - Demco P150 - SN: 9416006 - $1,195$1,195Mon, 01 Dec 2014 18:05:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3679483http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3679483John Deere 30 - SN: M0SCTLX016053 - $650$650Fri, 16 Jan 2015 21:51:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2690086http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2690086John Deere 30" TILLER - SN: M03262X150978 - $950$950Fri, 16 Jan 2015 21:50:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2689038http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2689038John Deere 42" MULCHING DECK - SN: 020850 - $295$295Wed, 10 Dec 2014 13:31:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170630http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170630John Deere 48 DECK (X540) - SN: - $650$650Wed, 22 Oct 2014 17:37:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3334215http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3334215John Deere 51 BROOM - SN: M051RBX015670 - $895$895Thu, 22 Jan 2015 19:26:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873177http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38731772009 - John Deere MC519 CART - SN: 5644 - $895$895Thu, 15 Jan 2015 21:29:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3023241http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30232412011 - John Deere 48 (500 SERIES) - SN: 1M048CPAJBM060739 - $650$650Fri, 16 Jan 2015 21:59:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2733337http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2733337Woods TSR52 - SN: 1198269 - $2,200$2,200Fri, 16 Jan 2015 14:59:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3523556http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3523556John Deere 38' SNOWBLOWER - SN: M02462X616364 - $750$750Fri, 16 Jan 2015 21:52:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2690352http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2690352John Deere 42" SNOWBLOWER - SN: M03250X597792 - $750$750Wed, 21 Jan 2015 17:07:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868524http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38685241995 - John Deere STX46 - SN: M00STXG242251 - $850$850Thu, 04 Dec 2014 15:52:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2179856http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21798562005 - John Deere G110 - SN: M0G110X018530 - 667 hours - $1,595$1,595, 667 hrsWed, 07 Jan 2015 19:23:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3063046http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30630462011 - John Deere D140 - SN: 1GXD140EHBB110253 - $1,695$1,695Thu, 08 Jan 2015 14:14:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3590034http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35900341986 - John Deere 165 - SN: M00165X370344 - $500$500Mon, 19 Jan 2015 17:42:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2114200http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21142002008 - John Deere LA165 - SN: GXA165A200543 - 489 hours - $1,350$1,350, 489 hrsTue, 25 Nov 2014 15:25:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3727725http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37277251998 - John Deere LT166 - SN: M0L166E014652 - $995$995Sat, 16 Aug 2014 12:33:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170695http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21706951993 - John Deere LX172 - SN: L172X062740 - $975$975Mon, 20 Oct 2014 15:22:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1838372http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/18383721997 - John Deere LX173 - SN: M0L173C150247 - $800$800Wed, 14 Jan 2015 21:30:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3249822http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32498221992 - John Deere LX176 - SN: M0L176X053473 - $599$599Tue, 20 Jan 2015 13:47:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858337http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38583371998 - John Deere LX176 - SN: M0L176A180304 - $995$995Mon, 22 Dec 2014 15:50:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2867666http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28676661988 - John Deere 180 - SN: M00180B476164 - 1 hours - $475$475, 1 hrsTue, 16 Sep 2014 14:52:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2170787http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21707871986 - John Deere 185 - SN: M00185B451002 - 1 hours - $850$850, 1 hrsWed, 14 Jan 2015 21:57:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2524460http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25244602001 - John Deere GT225 - SN: M0G225A042558 - $1,900$1,900Wed, 14 Jan 2015 21:32:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3398426http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33984262000 - John Deere GT235 - SN: M0G235A031560 - 791 hours - $2,495$2,495, 791 hrsWed, 14 Jan 2015 20:56:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2682384http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26823842002 - John Deere GT235 - SN: M0G235G090117 - 747 hours - $2,100$2,100, 747 hrsWed, 14 Jan 2015 21:38:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492014http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34920142004 - John Deere GX255 - SN: MOG255B120399 - 620 hours - $2,195$2,195, 620 hrsWed, 14 Jan 2015 14:02:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390190http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33901901992 - John Deere 265 - SN: M00265A133408 - $850$850Tue, 27 Jan 2015 14:22:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3729372http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37293721999 - John Deere LX279 - SN: M0L279B021293 - 222 hours - $2,250$2,250, 222 hrsThu, 15 Jan 2015 20:30:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2763228http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27632282006 - John Deere X300 - SN: M0X300C019518 - 299 hours - $1,999$1,999, 299 hrsWed, 07 Jan 2015 21:23:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3403851http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34038512010 - John Deere X300 - SN: M0X300C165040 - 280 hours - $1,950$1,950, 280 hrsTue, 06 Jan 2015 13:05:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3823805http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38238052008 - John Deere X320 - SN: M0X320A086583 - 464 hours - $2,750$2,750, 464 hrsMon, 19 Jan 2015 18:00:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3443063http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34430632007 - John Deere X324 - SN: M0X324A042760 - 273 hours - $2,900$2,900, 273 hrsWed, 14 Jan 2015 21:37:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492007http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34920071995 - John Deere 345 - SN: M00345B011540 - 1299 hours - $2,200$2,200, 1299 hrsThu, 29 Jan 2015 14:34:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3670636http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36706361996 - John Deere 345 - SN: M00345025164 - 1301 hours - $2,600$2,600, 1301 hrsThu, 04 Dec 2014 15:54:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2187075http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21870751998 - John Deere 345 - SN: M00345B074138 - 1132 hours - $3,250$3,250, 1132 hrsTue, 30 Sep 2014 13:02:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3303435http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33034351999 - John Deere 345 - SN: M00345B075361 - 901 hours - $2,900$2,900, 901 hrsFri, 16 Jan 2015 21:26:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2628678http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26286782001 - John Deere 345 - SN: M00345B097649 - 937 hours - $3,500$3,500, 937 hrsWed, 14 Jan 2015 21:34:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3402166http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34021662005 - John Deere 345 - SN: M0G345E142248 - 350 hours - $3,250$3,250, 350 hrsMon, 22 Dec 2014 15:53:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3593108http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35931082005 - John Deere GX345 - SN: M0G345F140565 - 720 hours - $3,350$3,350, 720 hrsThu, 08 Jan 2015 19:58:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3839262http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38392622012 - John Deere X360 - SN: 1M0X360AHBM220049 - 168 hours - $3,850$3,850, 168 hrsThu, 15 Jan 2015 14:57:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2607998http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2607998John Deere 425 - SN: M00425A061475 - 2375 hours - $1,795$1,795, 2375 hrsFri, 16 Jan 2015 21:17:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3119880http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31198801995 - John Deere 425 - SN: M00425A040988 - 978 hours - $2,950$2,950, 978 hrsThu, 15 Jan 2015 20:48:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2924104http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29241041995 - John Deere 425 - SN: M00425A033528 - 1570 hours - $1,500$1,500, 1570 hrsTue, 25 Nov 2014 15:21:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3726926http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37269262001 - John Deere 425 - SN: M00425A094412 - 880 hours - $3,250$3,250, 880 hrsTue, 20 Jan 2015 13:31:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835878http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38358781995 - John Deere 445 - SN: M00445C032758 - 1697 hours - $2,650$2,650, 1697 hrsMon, 19 Jan 2015 18:01:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453854http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34538542002 - John Deere X475 - SN: M0X475A011673 - 930 hours - $4,900$4,900, 930 hrsWed, 05 Nov 2014 19:50:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390450http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33904502002 - John Deere X475 - SN: M0X475A010392 - 1733 hours - $4,900$4,900, 1733 hrsMon, 19 Jan 2015 19:20:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3226570http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32265702004 - John Deere X475 - SN: M0X475A030128 - 627 hours - $5,350$5,350, 627 hrsTue, 20 Jan 2015 14:12:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867248http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38672482003 - John Deere X485 - SN: M0X485A022209 - 450 hours - $5,500$5,500, 450 hrsTue, 20 Jan 2015 14:45:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867382http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38673822003 - John Deere X485 - SN: M0X485A026084 - 540 hours - $6,750$6,750, 540 hrsSat, 25 Oct 2014 18:59:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3667802http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36678022003 - John Deere X485 - SN: M0X485A024085 - 1100 hours - $4,995$4,995, 1100 hrsWed, 14 Jan 2015 14:05:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390463http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33904632005 - John Deere X495 - SN: M0X495G040149 - 685 hours - $6,000$6,000, 685 hrsMon, 08 Dec 2014 12:54:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3793496http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37934962008 - John Deere X500 - SN: M0X500C030325 - 252 hours - $2,995$2,995, 252 hrsWed, 21 Jan 2015 15:46:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865987http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38659872013 - John Deere X500 - SN: 1M0X500AEDM080760 - 130 hours - $4,150$4,150, 130 hrsWed, 03 Dec 2014 18:18:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3242730http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32427302014 - John Deere X500 - SN: 1M0X500CVCM080039 - 145 hours - $4,300$4,300, 145 hrsFri, 16 Jan 2015 16:25:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3843352http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38433522010 - John Deere X530 - SN: M0X530A051895 - 333 hours - $4,850$4,850, 333 hrsFri, 07 Nov 2014 16:24:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3716791http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37167912006 - John Deere X534 - SN: M0X534A011354 - 645 hours - $4,700$4,700, 645 hrsWed, 07 Jan 2015 13:27:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3832209http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38322092010 - John Deere X534 - SN: M0X534A050106 - 537 hours - $5,450$5,450, 537 hrsWed, 07 Jan 2015 16:22:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2652987http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26529872007 - John Deere X540 - SN: M0X540D020711 - 226 hours - $4,450$4,450, 226 hrsTue, 20 Jan 2015 14:36:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867341http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38673412007 - John Deere X540 - SN: M0X540A022120 - 1012 hours - $3,750$3,750, 1012 hrsWed, 08 Oct 2014 13:52:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3595109http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35951092010 - John Deere X540 - SN: 1M0X540AAAM060040 - 310 hours - $4,950$4,950, 310 hrsSat, 11 Oct 2014 18:43:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3617872http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36178722011 - John Deere X540 - SN: 1M0X540AVBM062936 - 350 hours - $5,350$5,350, 350 hrsThu, 22 Jan 2015 19:40:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3840315http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38403152012 - John Deere X540 - SN: 1M0X540AHCM070640 - 110 hours - $5,550$5,550, 110 hrsTue, 20 Jan 2015 14:57:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867278http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38672782012 - John Deere X540 - SN: 1M0X540DJCM070169 - 253 hours - $5,400$5,400, 253 hrsMon, 19 Jan 2015 17:58:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3412745http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34127452012 - John Deere X540 - SN: 1M0X540DCCM070361 - 520 hours - $5,450$5,450, 520 hrsWed, 03 Sep 2014 12:50:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3418858http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34188582006 - John Deere X720 - SN: M0X720A011772 - 350 hours - $6,250$6,250, 350 hrsFri, 16 Jan 2015 18:40:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3776238http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37762382008 - John Deere X720 - SN: M0X720A040129 - 604 hours - $7,550$7,550, 604 hrsWed, 14 Jan 2015 21:13:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2918929http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29189292008 - John Deere X720 - SN: M0X720A030980 - 1100 hours - $4,395$4,395, 1100 hrsTue, 20 Jan 2015 13:55:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849296http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38492962008 - John Deere X720 - SN: M0X720A030377 - 1590 hours - $4,399$4,399, 1590 hrsFri, 17 Oct 2014 20:40:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3645052http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36450522011 - John Deere X720 - SN: 1M0X720AVBM061879 - 157 hours - $8,250$8,250, 157 hrsFri, 16 Jan 2015 19:07:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3808098http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38080982011 - John Deere X720 - SN: 1M0X720ACBM062523 - 834 hours - $7,995$7,995, 834 hrsMon, 19 Jan 2015 19:22:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3447389http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34473892008 - John Deere X724 - SN: M0X724A030198 - 706 hours - $6,950$6,950, 706 hrsFri, 12 Dec 2014 13:47:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3806376http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38063762010 - John Deere X740 - SN: M0X740A050734 - 750 hours - $9,250$9,250, 750 hrsFri, 09 Jan 2015 21:05:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3350266http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33502662008 - John Deere Z830A 60" MOD - SN: TC830AR010237 - 522 hours - $6,900$6,900, 522 hrsTue, 20 Jan 2015 19:31:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2210283http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22102832012 - John Deere Z950A - SN: 1TC950ADCCT030125 - 250 hours - $11,500$11,500, 250 hrsThu, 15 Jan 2015 21:53:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3399371http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33993712003 - Cub Cadet 3235 W/60 - SN: 1C213G20027 - 814 hours - $2,500$2,500, 814 hrsTue, 06 Jan 2015 15:59:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3228218http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32282182001 - Simplicity LANDLORD DLX - SN: N/A - 555 hours - $1,725$1,725, 555 hrsSat, 17 Jan 2015 13:30:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3087600http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30876002009 - Simplicity REGENT - SN: 2013792770 - 392 hours - $1,695$1,695, 392 hrsFri, 16 Jan 2015 21:29:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2637602http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26376022000 - Snapper 1533 - SN: 95320523 - $250$250Fri, 16 Jan 2015 18:43:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3776337http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37763371992 - Yardman LT1846 - SN: - $495$495Tue, 30 Sep 2014 15:00:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3490702http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3490702Grasshopper 718 - SN: 331354 - 264 hours - $3,750$3,750, 264 hrsFri, 16 Jan 2015 21:17:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2577205http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2577205AgcoAllis 2020 - SN: 00117 - 850 hours - $1,995$1,995, 850 hrsThu, 20 Nov 2014 17:57:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3732162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37321622012 - John Deere 96" HIGH VOLUME BUCKET - SN: 2000247 - $1,250$1,250Thu, 15 Jan 2015 20:14:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2304126http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2304126Other Danuser post hole digger - SN: 1234 - $2,795$2,795Wed, 28 Jan 2015 19:48:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1642765http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/16427652007 - Other SWEEPSTER RLH8'BR - SN: 0711027 - $5,295$5,295Tue, 20 Jan 2015 14:44:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1676322http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1676322J&M 12 FT BRUSH AUGER - SN: 2636 - $990$990Mon, 12 Jan 2015 17:48:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691197http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691197Firestone 320-85-24 - SN: N/A - $2,500$2,500Fri, 16 Jan 2015 15:02:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3597392http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3597392Unknown DOLLY - SN: HOMEMADE - $295$295Mon, 12 Jan 2015 15:25:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3458012http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34580122011 - John Deere AC-G7510H-E - SN: 40056971 - 4 hours - $1,800$1,800, 4 hrsSat, 24 Jan 2015 12:55:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3844111http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3844111John Deere 200 KUKER SADDLE TANKS - SN: 8863 - $400$400Mon, 12 Jan 2015 15:22:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457956http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457956John Deere 700 SERIES PALLET FORKS - SN: 1001074 - $795$795Thu, 22 Jan 2015 16:01:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3872599http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3872599Demco SADDLE TANKS - SN: 9826 - $250$250Mon, 12 Jan 2015 15:22:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457984http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3457984John Deere 10 - SN: - $2,500$2,500Wed, 14 Jan 2015 20:33:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3859162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3859162John Deere 38" SNOW BLOWER - SN: M00338X525647 - $250$250Thu, 22 Jan 2015 19:06:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873134http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873134John Deere 40" FRONT BLADE - SN: U40-465410 - $100$100Thu, 22 Jan 2015 19:00:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873112http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873112John Deere 44 FRONT BLADE - SN: M09560X011326 - $350$350Tue, 20 Jan 2015 14:15:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867270http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3867270John Deere 46" FRONT BLADE - SN: M03270X130879 - $200$200Mon, 19 Jan 2015 19:57:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3866170http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3866170John Deere 48 - SN: M048CBD040052 - $750$750Mon, 19 Jan 2015 21:54:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3866592http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3866592John Deere 54" FRONT BLADE - SN: M00054X526285 - $450$450Tue, 20 Jan 2015 18:51:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868403http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38684031999 - John Deere 74 - SN: M00074X020291 - $1,750$1,750Fri, 23 Jan 2015 21:33:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2211776http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22117761989 - John Deere 524 - SN: M00524X596435 - $495$495Wed, 07 Jan 2015 19:39:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3095444http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30954442012 - John Deere 6000 - SN: 40041958 - $1,650$1,650Wed, 14 Jan 2015 17:43:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3839032http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3839032Woods GBC48 - SN: 1189613 - $700$700Thu, 04 Dec 2014 15:56:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1890126http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1890126Frontier SP1048 - SN: WDSP1048X433418 - $1,100$1,100Thu, 04 Dec 2014 20:23:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1890106http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1890106John Deere 1350-1450 - SN: 121926 - $1,500$1,500Fri, 09 Jan 2015 16:48:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3444277http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34442771978 - John Deere 2800 - SN: A02800X013845 - $3,995$3,995Mon, 19 Jan 2015 19:24:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3374954http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33749541995 - John Deere 930 - SN: E00930X986577 - $13,500$13,500Mon, 08 Dec 2014 14:09:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2171974http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21719742013 - New Holland H7450 - SN: YDN095397 - $25,500$25,500Tue, 02 Dec 2014 17:24:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3776696http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37766962010 - John Deere Z225 - SN: M0Z225A087373 - 240 hours - $1,395$1,395, 240 hrsSat, 17 Jan 2015 13:41:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492153http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34921532007 - John Deere Z425 - SN: M0Z425B013002 - $2,750$2,750Mon, 24 Nov 2014 18:27:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3725493http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37254932008 - John Deere Z445 - SN: M0Z445C045936 - 257 hours - $3,850$3,850, 257 hrsFri, 16 Jan 2015 16:22:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3732176http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37321762013 - John Deere Z465 - SN: 1M0Z465TCCM120643 - 41 hours - $4,650$4,650, 41 hrsFri, 17 Oct 2014 16:54:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3667777http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36677772001 - John Deere M653 - SN: TCM653X020815 - 1400 hours - $2,750$2,750, 1400 hrsThu, 15 Jan 2015 21:50:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3310743http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33107432004 - John Deere 727A - SN: TC727AX011650 - 800 hours - $3,900$3,900, 800 hrsTue, 13 Jan 2015 20:31:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2561057http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25610572005 - John Deere 777 - SN: TC0777C031036 - 1200 hours - $4,250$4,250, 1200 hrsTue, 20 Jan 2015 14:01:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3716675http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37166752009 - John Deere Z820A - SN: TC820AM020328 - 400 hours - $4,500$4,500, 400 hrsWed, 21 Jan 2015 15:54:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849608http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38496082008 - John Deere Z830A - SN: TC830AR010416 - 744 hours - $6,800$6,800, 744 hrsMon, 19 Jan 2015 19:25:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2639689http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26396892010 - John Deere Z910A - SN: TC910AF010039 - 485 hours - $5,100$5,100, 485 hrsWed, 22 Oct 2014 17:18:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3623434http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36234342012 - John Deere Z910A - SN: 1TC910AALCT030333 - 423 hours - $5,250$5,250, 423 hrsWed, 14 Jan 2015 18:02:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3662433http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36624332012 - John Deere Z910A - SN: 1TC910AAPCT030324 - 536 hours - $5,250$5,250, 536 hrsWed, 14 Jan 2015 18:05:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3662438http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36624382010 - John Deere Z920A - SN: TC920AM010275 - 1350 hours - $6,350$6,350, 1350 hrsFri, 16 Jan 2015 21:27:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2628710http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26287102012 - John Deere Z920A - SN: 1TC920ACTCT030336 - 478 hours - $6,950$6,950, 478 hrsWed, 28 Jan 2015 19:29:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390138http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33901382012 - John Deere Z920 - SN: 1TC920AVEVC030006 - 494 hours - $7,200$7,200, 494 hrsThu, 04 Dec 2014 16:11:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3158567http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31585672010 - John Deere Z925A - SN: TC925AP013047 - 1037 hours - $6,700$6,700, 1037 hrsThu, 08 Jan 2015 19:09:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2421801http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24218012011 - John Deere Z925A - SN: 1TC925ACJBT020860 - 530 hours - $8,500$8,500, 530 hrsTue, 20 Jan 2015 14:09:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2457528http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24575282012 - John Deere Z925A - SN: 1TC925AFECY030313 - 463 hours - $7,250$7,250, 463 hrsWed, 14 Jan 2015 15:45:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3839142http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38391422013 - John Deere Z925M EFI - SN: 1TC925MCVDY010477 - 556 hours - $7,500$7,500, 556 hrsWed, 14 Jan 2015 19:12:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3711177http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37111772012 - John Deere Z925 - SN: 1TC925ACKCT031101 - 188 hours - $7,900$7,900, 188 hrsWed, 24 Sep 2014 17:24:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3224717http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32247172010 - John Deere Z930A - SN: TC930AR010588 - 1142 hours - $8,300$8,300, 1142 hrsFri, 16 Jan 2015 21:07:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2421809http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24218092012 - John Deere Z930A - SN: 1TC930AGLCT030153 - 330 hours - $8,200$8,200, 330 hrsMon, 13 Oct 2014 12:46:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3136290http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31362902011 - John Deere Z930A 60" MOD - SN: 1TC930AGCBT020080 - 382 hours - $8,700$8,700, 382 hrsTue, 04 Nov 2014 14:12:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3217981http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32179812012 - John Deere Z930A W/60 MODD - SN: 1TC930AGCCT030133 - 494 hours - $9,400$9,400, 494 hrsTue, 06 Jan 2015 16:12:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2794703http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27947032011 - John Deere Z970A - SN: TC970AD020039 - 315 hours - $8,495$8,495, 315 hrsWed, 28 Jan 2015 19:30:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3411967http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34119672006 - John Deere 997 - SN: DM997SC010462 - 670 hours - $10,250$10,250, 670 hrsMon, 19 Jan 2015 19:27:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2510868http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25108682010 - John Deere 997 - SN: TC997SC055978 - 515 hours - $11,500$11,500, 515 hrsThu, 04 Dec 2014 16:10:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3082821http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30828212011 - John Deere 997 - SN: 1TC997SCPBT060567 - 650 hours - $13,500$13,500, 650 hrsMon, 12 Jan 2015 15:53:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3502763http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35027632006 - Cub Cadet Z FORCE 50 - SN: BA256Z00066 - 310 hours - $1,900$1,900, 310 hrsWed, 20 Aug 2014 14:05:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3427581http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34275812011 - Simplicity CHAMPION - SN: 2014873319 - 250 hours - $3,500$3,500, 250 hrsWed, 22 Oct 2014 17:33:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3562551http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35625512011 - Ferris EVOLUTION - SN: 2013684364 - 135 hours - $3,995$3,995, 135 hrsMon, 24 Nov 2014 18:38:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3714249http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37142492010 - Toro 74558 GrandStand - SN: 290000312 - 325 hours - $4,495$4,495, 325 hrsWed, 28 Jan 2015 19:31:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3351687http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33516872014 - Krause 4800-11 - SN: A0115 - $26,900$26,900Fri, 16 Jan 2015 18:45:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3776361http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37763612008 - John Deere 2510H - SN: N02510H002016 - $56,900$56,900Wed, 07 Jan 2015 21:15:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3390241http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33902412012 - John Deere 2510H - SN: A82510H745179 - $61,900$61,900Tue, 20 Jan 2015 18:11:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3850421http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38504211990 - Clark NH3 - SN: TB110299425 - $11,900$11,900Mon, 19 Jan 2015 19:29:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2624285http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26242851985 - Clark TB1105 - SN: TB110598400H - $7,695$7,695Mon, 19 Jan 2015 19:30:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2519155http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25191552000 - Blu-Jet 24-30 - SN: F14554 - $22,900$22,900Mon, 19 Jan 2015 19:30:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828812http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38288122006 - Dalton D3035 - SN: 08164 - $24,900$24,900Tue, 06 Jan 2015 14:51:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2991902http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29919022007 - Dalton D3035 16 Row 3pt Double Fold 5 section - SN: 08158 - $9,200$9,200Thu, 04 Dec 2014 16:08:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3445083http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34450832013 - Case IH 2800-16 - SN: JFH0051976 - $32,000$32,000Wed, 14 Jan 2015 20:06:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468531http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468531Brillion TP-16 16' end transport - SN: 119184 - $2,100$2,100Wed, 14 Jan 2015 20:09:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3859095http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3859095Brillion XL-144 - SN: 175246 - $14,500$14,500Mon, 08 Dec 2014 16:09:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3623500http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36235002011 - Brillion XL144 - SN: 204286 - $19,900$19,900Tue, 06 Jan 2015 20:29:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828793http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828793Brillion XXL184 - SN: 191820 - $21,900$21,900Tue, 30 Dec 2014 16:05:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3409577http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3409577Brillion XXL-184-46 - SN: 174548 - $26,500$26,500Tue, 06 Jan 2015 20:32:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828779http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828779Brillion XXL-184-44 - SN: 183967 - $24,500$24,500Tue, 06 Jan 2015 20:36:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828783http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38287832008 - Brillion XXL-184 - SN: 200510 - $19,900$19,900Tue, 06 Jan 2015 18:07:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3774600http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3774600Dunham Lehr 22 - SN: 008630 - $13,900$13,900Fri, 16 Jan 2015 19:30:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3863403http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3863403Dunham Lehr 42 Wing Packer-22' - SN: 25126 - $8,500$8,500Thu, 29 Jan 2015 14:04:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3883763http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3883763John Deere 3940 - SN: ---------- - $2,950$2,950Fri, 05 Sep 2014 12:39:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3564759http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35647592003 - John Deere 1750 - SN: A01750R700244 - $33,900$33,900Fri, 16 Jan 2015 18:56:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3793295http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37932951998 - John Deere 1770 - SN: H01770F675277 - $24,500$24,500Tue, 06 Jan 2015 20:39:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3533906http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35339061999 - John Deere 1770 - SN: H01770R680119 - $46,000$46,000Mon, 08 Dec 2014 13:56:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2796685http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27966851999 - John Deere 1770 - SN: H01770A680262 - $51,900$51,900Wed, 21 Jan 2015 20:53:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3524578http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35245782001 - John Deere 1770 - SN: A01770B695113 - $61,900$61,900Tue, 18 Nov 2014 14:56:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1616744http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/16167442002 - John Deere 1770 - SN: A01770A695178 - $49,900$49,900Tue, 20 Jan 2015 17:25:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868081http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38680812011 - John Deere 1770 - SN: 1A01770YCAM740152 - $98,500$98,500Thu, 22 Jan 2015 19:52:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873262http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38732622008 - John Deere 1770NT 24R CCS - SN: A01770E725249 - $99,900$99,900Wed, 14 Jan 2015 20:47:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2506526http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25065262005 - John Deere 1770NT - SN: A01770Y710293 - $72,000$72,000Tue, 13 Jan 2015 20:54:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2722601http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27226012006 - John Deere 1770NT - SN: A01770E715208 - $89,500$89,500Tue, 06 Jan 2015 20:42:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451743http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34517432007 - John Deere 1770NT - SN: A01770P720255 - $89,500$89,500Tue, 06 Jan 2015 20:45:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407043http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34070432013 - John Deere 1770NT - SN: A01770W755151 - $112,000$112,000Tue, 13 Jan 2015 20:38:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3120630http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31206302008 - John Deere 1770NT 16 R CCS & 1.6 Bu. Tag 41073 - SN: A01770M725111 - $96,500$96,500Wed, 14 Jan 2015 20:54:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2631982http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26319822009 - John Deere 1790 - SN: A01790C730323 - $95,000$95,000Tue, 06 Jan 2015 20:47:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451726http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34517262009 - John Deere 1790 - SN: A01790C730546 - $92,900$92,900Wed, 12 Nov 2014 19:00:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3503515http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3503515John Deere 7000 - SN: 613067 - $10,000$10,000Sat, 17 Jan 2015 13:34:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3249790http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3249790John Deere 7000 - SN: 613051A - $9,000$9,000Thu, 08 Jan 2015 21:26:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3283721http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3283721John Deere 7000 - SN: K010167 - $7,500$7,500Mon, 12 Jan 2015 14:20:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451610http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3451610John Deere 7000 - SN: F10197A - $6,500$6,500Mon, 12 Jan 2015 16:12:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3547280http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35472801990 - John Deere 7200 - SN: A07200C401106 - $23,900$23,900Thu, 15 Jan 2015 21:49:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3272225http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32722251990 - John Deere 7200 - SN: A07200D501558 - $19,900$19,900Sat, 24 Jan 2015 14:58:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3841043http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38410431991 - John Deere 7200 - SN: H07200D502116 - $13,900$13,900Thu, 08 Jan 2015 19:15:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542090http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25420901991 - John Deere 7200 - SN: H07200A400209 - $19,900$19,900Mon, 05 Jan 2015 20:34:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3015200http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30152001994 - John Deere 7200 - SN: H07200G655284 - $19,900$19,900Fri, 09 Jan 2015 13:53:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3409222http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34092221995 - John Deere 7200 - SN: H07200E660623 - $17,000$17,000Tue, 27 Jan 2015 15:11:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3871246http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38712461991 - John Deere 7200 12R - SN: H07200F600134 - $19,900$19,900Wed, 31 Dec 2014 15:04:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2317354http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2317354Kinze TWIN LINE 31R16 - SN: 31256 - $29,000$29,000Fri, 09 Jan 2015 16:21:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423663http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34236632002 - Kinze 3600 - SN: 615906 - $53,500$53,500Fri, 30 Jan 2015 16:28:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873150http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38731502005 - Kinze 3700 - SN: 750437 - $54,900$54,900Mon, 12 Jan 2015 17:51:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691205http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36912051991 - New Idea 9300 - SN: 3196 - $11,500$11,500Thu, 08 Jan 2015 21:44:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3367772http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33677722008 - Bauer DB90 - SN: A0DB90X725136 - $158,900$158,900Mon, 19 Jan 2015 19:18:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2590656http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25906561980 - John Deere 31 - SN: 0004316H - $1,195$1,195Wed, 21 Jan 2015 17:40:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3801584http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3801584John Deere Steering Controller - SN: 0001713/97171 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 17:56:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734298http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734298John Deere Gateway Controller - SN: 2100364 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 17:49:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734307http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734307John Deere Steering Controller - SN: 007614/00355 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 17:04:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734310http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734310John Deere Steering Controller - SN: 1761-11328 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 16:58:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734314http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734314John Deere Steering Controller - SN: 0006437/00154 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 16:52:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734316http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734316John Deere Steering Controller - SN: 009729/02079 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 16:48:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734331http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734331John Deere CCU Controller - SN: 00017103/01025 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 16:45:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734342http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734342John Deere Mapping Processor - SN: 006697-98230 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 16:35:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3812318http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38123182007 - John Deere ITC RECIEVER - SN: PCGT01C330979 - $1,500$1,500Tue, 20 Jan 2015 17:25:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868101http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868101John Deere SeedStar 2 VRD Controller - SN: 1761-18393 - $100$100Tue, 20 Jan 2015 18:21:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734329http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3734329John Deere 1800 - SN: PCGU18B234308 - $1,000$1,000Mon, 19 Jan 2015 18:04:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3609483http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36094832009 - John Deere 1800 - SN: PCGU18A103044 - $1,000$1,000Wed, 31 Dec 2014 14:42:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3667807http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36678072010 - John Deere 1800 - SN: PCGU18B202209 - $1,000$1,000Wed, 31 Dec 2014 14:42:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3641726http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36417262012 - John Deere Greenstar 1800 - SN: PCGU18B232723 - $1,000$1,000Tue, 20 Jan 2015 19:49:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868541http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3868541John Deere 125 GALLON SPRAYER - SN: - $195$195Thu, 22 Jan 2015 19:17:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873153http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38731531979 - John Deere 550 - SN: E00550X001620 - $650$650Thu, 29 Jan 2015 14:27:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834925http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3834925Hardi 500 - SN: 300433 - $3,500$3,500Wed, 21 Jan 2015 20:59:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3169635http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3169635Hardi TR500 - SN: 33882 - $5,500$5,500Fri, 16 Jan 2015 21:10:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2488173http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24881732004 - Hardi NAVIGATOR 550 - SN: 11022 - $11,750$11,750Wed, 14 Jan 2015 18:19:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3818587http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38185872007 - Hardi CM1200-TF-90 - SN: 11693 - $39,900$39,900Tue, 25 Nov 2014 15:28:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3462861http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34628612012 - Hardi 4000 - SN: 0311101045 - $22,500$22,500Sat, 17 Jan 2015 13:27:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2916003http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29160032010 - Hardi NAV-4000 - SN: 40-0433 - $23,500$23,500Fri, 31 Oct 2014 20:20:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3488412http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34884122005 - Demco 500 - SN: 111283 - $10,900$10,900Thu, 04 Dec 2014 20:50:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2124789http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21247892006 - Bestway 1200 - SN: 20035-6 - $21,900$21,900Mon, 19 Jan 2015 19:38:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3452364http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34523642006 - Top Air 500 - SN: 4468 - $5,500$5,500Mon, 08 Dec 2014 13:45:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2223504http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22235042004 - Top Air T1100 - SN: B21100109 - $18,900$18,900Fri, 23 Jan 2015 21:12:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3405162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34051622010 - Top Air TA1200 - SN: B25070125 - $26,500$26,500Mon, 15 Dec 2014 19:24:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3742479http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37424792005 - Spray King 1090 - SN: 1090 - $19,500$19,500Mon, 19 Jan 2015 19:39:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2644229http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26442291998 - Woods SU200 - SN: 103197 - $950$950Fri, 16 Jan 2015 21:12:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2534150http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25341502013 - Sunflower 7232-28 - SN: S72320CZ700023 - $9,900$9,900Wed, 21 Jan 2015 21:18:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3732844http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3732844John Deere 14PZ - SN: GX14PZB060727 - $100$100Thu, 22 Jan 2015 19:09:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3873141http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38731412007 - Cub Cadet SR621 - SN: 1D023I80776001 - 1 hours - $150$150, 1 hrsThu, 15 Jan 2015 21:21:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2844897http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2844897New Holland 256 - SN: TAG#3125 - $1,950$1,950Sat, 25 Oct 2014 19:09:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3644858http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3644858John Deere 826 - SN: M00826P100195 - $249$249Wed, 21 Jan 2015 16:33:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849545http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38495451998 - John Deere 510 - SN: N00510X004332 - $14,500$14,500Fri, 30 Jan 2015 18:15:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3878722http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38787222005 - John Deere 512 - SN: N00512X003613 - $22,500$22,500Wed, 14 Jan 2015 13:23:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2940249http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29402492006 - John Deere 512 - SN: N00512X008139 - $36,000$36,000Tue, 13 Jan 2015 20:34:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2567019http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25670192010 - John Deere 512 - SN: 1N00512XLA0016617 - $20,900$20,900Tue, 25 Nov 2014 18:57:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3710357http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37103572003 - John Deere 2700 - SN: N02700X001227 - $29,500$29,500Fri, 23 Jan 2015 21:19:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1901651http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/19016512007 - John Deere 2700 - SN: N02700X006281 - $25,900$25,900Wed, 21 Jan 2015 13:31:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3102749http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31027492009 - Great Plains 1300SS - SN: GP1301YY - $9,250$9,250Wed, 28 Jan 2015 19:59:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3703375http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37033752009 - Krause 4850-21 - SN: 4850-2160 - $54,900$54,900Wed, 19 Nov 2014 17:53:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3220951http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32209512009 - Krause 4850-21 - SN: 2474 - $49,500$49,500Wed, 22 Oct 2014 11:43:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3617530http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36175302010 - Krause 4850-18 - SN: 4850-18-2579 - $49,900$49,900Mon, 24 Nov 2014 20:43:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3539003http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35390032010 - Krause 4850-18 - SN: 4850-18-2838 - $49,900$49,900Mon, 24 Nov 2014 20:29:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3539085http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35390851998 - Brent CPC - SN: B1725120 - $15,900$15,900Thu, 20 Nov 2014 18:51:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2841500http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28415002005 - Brent CPC2005 - SN: 2005667 - $8,995$8,995Thu, 08 Jan 2015 19:13:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2519862http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2519862DMI Tiger II - SN: 122950 - $11,500$11,500Wed, 14 Jan 2015 13:17:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2864414http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2864414DMI 2500 - SN: JFH000747 - $8,950$8,950Wed, 28 Jan 2015 15:54:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3881268http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3881268Landoll 1500 - SN: 1509200166 - $4,650$4,650Thu, 04 Dec 2014 16:02:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3721620http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37216202012 - Landoll 2210-11 - SN: 25K0800014 - $32,500$32,500Fri, 09 Jan 2015 13:31:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3405014http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34050142011 - John Deere 200 - SN: N00200X740154 - $14,000$14,000Mon, 19 Jan 2015 18:06:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826892http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826892Unverferth 220-35 - SN: 86205G-A42.440.246 - $7,250$7,250Mon, 19 Jan 2015 19:42:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3350247http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33502471995 - Unverferth 220-45 - SN: GONE - $11,900$11,900Wed, 21 Jan 2015 21:08:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3308355http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33083552005 - Unverferth 220-35 - SN: A42440154 - $9,250$9,250Wed, 07 Jan 2015 20:41:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3154865http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3154865Unverferth 220-26 tag 41082 - SN: 3901 - $6,995$6,995Wed, 12 Nov 2014 18:58:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3343114http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33431142010 - Unverferth 225 - SN: A53540102 - $9,900$9,900Thu, 08 Jan 2015 21:17:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3849654http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38496542012 - Unverferth 1225-41 - SN: A52560177 - $15,900$15,900Wed, 01 Oct 2014 17:41:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3529420http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35294202013 - John Deere CX15 - SN: 1P0CX15FCCT043015 - $18,000$18,000Mon, 24 Nov 2014 13:16:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3597383http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35973832008 - John Deere HX20 - SN: W0HX20F005317 - $17,500$17,500Wed, 14 Jan 2015 15:43:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468533http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34685331995 - John Deere 616 - SN: W00616X008113 - $1,350$1,350Tue, 20 Jan 2015 13:31:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835887http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38358871996 - John Deere 709 - SN: W00709C063433 - $1,500$1,500Tue, 06 Jan 2015 20:51:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3841866http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38418661997 - John Deere 2018 - SN: W02018E002601 - $5,995$5,995Mon, 19 Jan 2015 19:45:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3336316http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3336316Bush Hog 601 - SN: 1370 - $1,750$1,750Thu, 31 Jul 2014 18:50:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535102http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35351022009 - Woods BW2400X 20' BATWING - SN: 1131251 - $18,900$18,900Wed, 14 Jan 2015 21:27:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3158809http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3158809Kodiak 7' mounted - SN: N/A - $1,400$1,400Wed, 14 Jan 2015 19:24:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882397http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2882397Woods BB840D - SN: 975168 - $2,200$2,200Mon, 19 Jan 2015 18:34:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865921http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3865921Howse 10' MOUNTED - SN: 0117940476 - $1,000$1,000Wed, 14 Jan 2015 19:51:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2428177http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2428177Woods BB840D - SN: 975I68 - $2,200$2,200Mon, 15 Dec 2014 13:59:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3804184http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3804184Toro 58220 - SN: 58220-599232 - $200$200Tue, 06 Jan 2015 16:17:00 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2910524http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29105241956 - John Deere 720 - SN: 7203358 - 3500 hours - $7,500$7,500, 3500 hrsMon, 19 Jan 2015 20:43:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3403700http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34037001978 - John Deere 4240 - SN: 5320 - 6400 hours - $19,900$19,900, 6400 hrsWed, 14 Jan 2015 14:41:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3858084http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38580841982 - John Deere 4240 - SN: RW4240H026903 - 5480 hours - $21,900$21,900, 5480 hrsMon, 26 Jan 2015 17:54:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3768908http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37689081982 - John Deere 4440 - SN: RW4440T060566 - 8400 hours - $24,500$24,500, 8400 hrsTue, 20 Jan 2015 14:08:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3678107http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36781071988 - John Deere 4450 - SN: RW4450P029701 - 6029 hours - $29,900$29,900, 6029 hrsTue, 20 Jan 2015 13:26:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691107http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36911071981 - John Deere 4640 - SN: 4640H024983R - 5136 hours - $26,500$26,500, 5136 hrsTue, 25 Nov 2014 15:04:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3721623http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37216231991 - John Deere 4755 - SN: RW4755P004173 - 5980 hours - $52,500$52,500, 5980 hrsFri, 30 Jan 2015 15:35:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3886423http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38864232013 - John Deere 6105M - SN: L06105M763984 - 226 hours - $59,900$59,900, 226 hrsMon, 19 Jan 2015 20:00:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3142714http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31427142014 - John Deere 6105M - SN: 1L06105MKDH780476 - 110 hours - $61,900$61,900, 110 hrsWed, 28 Jan 2015 20:16:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691118http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36911182011 - John Deere 7130 - SN: L07130H664407 - 3997 hours - $46,000$46,000, 3997 hrsFri, 23 Jan 2015 21:07:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3864416http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38644162013 - John Deere 7200R - SN: 1RW7200RKCD010635 - 261 hours - $184,900$184,900, 261 hrsMon, 19 Jan 2015 19:46:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2664204http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26642042011 - John Deere 7280R - SN: 1RW7280RCBD001720 - 11800 hours - $147,900$147,900, 11800 hrsTue, 06 Jan 2015 14:41:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3468209http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34682092008 - John Deere 7330 - SN: RW7330K007883 - 1140 hours - $85,500$85,500, 1140 hrsTue, 20 Jan 2015 19:38:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3850435http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38504352010 - John Deere 7330 - SN: RW7330K014681 - 5843 hours - $47,500$47,500, 5843 hrsFri, 23 Jan 2015 21:05:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3864410http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38644102000 - John Deere 7410 - SN: RW7410C032406 - 6837 hours - $39,900$39,900, 6837 hrsThu, 15 Jan 2015 20:29:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2694276http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26942762006 - John Deere 7420 - SN: RW7420R045526 - 1000 hours - $69,000$69,000, 1000 hrsThu, 29 Jan 2015 15:45:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3641633http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36416332007 - John Deere 7520 - SN: RW7520R061074 - 2529 hours - $79,500$79,500, 2529 hrsWed, 14 Jan 2015 18:44:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3599642http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35996422007 - John Deere 7730 - SN: RW7730D003677 - 5341 hours - $99,800$99,800, 5341 hrsTue, 30 Sep 2014 19:47:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3029037http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30290372010 - John Deere 7830 - SN: 1RW7830AKAA033034 - 1298 hours - $139,900$139,900, 1298 hrsThu, 15 Jan 2015 21:42:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3106564http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31065642010 - John Deere 7930 - SN: 1RW7930DCAD030149 - 4516 hours - $128,900$128,900, 4516 hrsWed, 07 Jan 2015 20:21:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3105453http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31054532011 - John Deere 7930 - SN: 1RW7930DCBD036090 - 1699 hours - $154,900$154,900, 1699 hrsMon, 19 Jan 2015 19:51:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3021893http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30218932001 - John Deere 8110 - SN: RW8110P013824 - 3685 hours - $92,500$92,500, 3685 hrsMon, 08 Dec 2014 14:58:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2951838http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29518381997 - John Deere 8200 - SN: RW8200P012169 - 7177 hours - $74,900$74,900, 7177 hrsWed, 07 Jan 2015 21:36:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3480695http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34806952011 - John Deere 8285R - SN: 1RW8285RCBP041064 - 1009 hours - $219,500$219,500, 1009 hrsWed, 07 Jan 2015 20:33:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3110719http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31107192012 - John Deere 8285R - SN: 1RW8285RLCP060663 - 343 hours - $235,000$235,000, 343 hrsMon, 05 Jan 2015 20:58:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3293687http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32936872010 - John Deere 8295R - SN: 1RW8295RTAD005138 - 2100 hours - $198,900$198,900, 2100 hrsTue, 18 Nov 2014 15:07:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3021417http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30214172010 - John Deere 8295R - SN: 1RW8295RCAP005928 - 4139 hours - $165,000$165,000, 4139 hrsSat, 17 Jan 2015 13:37:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3311621http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33116212011 - John Deere 8310R - SN: 1RW8310RJBP042703 - 844 hours - $239,900$239,900, 844 hrsTue, 20 Jan 2015 19:50:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2498368http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/24983682011 - John Deere 8310R - SN: 1RW8310RCBP042727 - 3627 hours - $179,500$179,500, 3627 hrsFri, 23 Jan 2015 21:11:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3875067http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38750672010 - John Deere 8320R - SN: 1RW8320RCAD010799 - 1300 hours - $214,900$214,900, 1300 hrsSat, 24 Jan 2015 13:24:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3585314http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35853142013 - John Deere 8335R - SN: 1RW8335RLDD078499 - 609 hours - $266,900$266,900, 609 hrsMon, 19 Jan 2015 17:55:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3474267http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34742672010 - John Deere 8345R - SN: 1RW8345RKAD010813 - 2114 hours - $214,900$214,900, 2114 hrsThu, 11 Sep 2014 12:29:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3585294http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35852942010 - John Deere 8345R - SN: 1RW8345RLAD007904 - 2384 hours - $214,900$214,900, 2384 hrsMon, 15 Dec 2014 19:15:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3585303http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35853032013 - John Deere 8360R - SN: 1RW8360RLDD075546 - 413 hours - $284,500$284,500, 413 hrsMon, 19 Jan 2015 17:55:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3474322http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34743222008 - John Deere 8430 - SN: RW8430P020557 - 2746 hours - $174,900$174,900, 2746 hrsThu, 15 Jan 2015 21:54:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3406891http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34068911997 - AgcoAllis 8785 - SN: F241002 - 3788 hours - $44,900$44,900, 3788 hrsWed, 14 Jan 2015 18:30:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3719086http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3719086John Deere 27 - SN: P00027X635765 - $3,900$3,900Mon, 19 Jan 2015 17:43:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3777325http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3777325John Deere 12" x 16.5" Rims - SN: N/A - $300$300Tue, 20 Jan 2015 14:51:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3717872http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3717872John Deere 12" x 16.5" Rims & Tires - SN: N/A - $500$500Mon, 19 Jan 2015 17:56:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3717901http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37179012012 - John Deere 318D - SN: 1T0318DAHCG220625 - 358 hours - $26,500$26,500, 358 hrsMon, 19 Jan 2015 20:02:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3691212http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36912122011 - John Deere 326D - SN: 1T0326DKLBG210233 - 1275 hours - $32,900$32,900, 1275 hrsTue, 27 Jan 2015 18:07:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2904516http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29045162011 - John Deere 332D - SN: 1T0332DBTBD208317 - 520 hours - $44,900$44,900, 520 hrsMon, 12 Jan 2015 16:38:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3586826http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35868261974 - Ford CL30 - SN: 7667 - 2453 hours - $4,250$4,250, 2453 hrsFri, 31 Oct 2014 20:05:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3564230http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35642302006 - Bobcat S220 - SN: 530711546 - 2282 hours - $17,500$17,500, 2282 hrsTue, 09 Dec 2014 16:24:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3156763http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31567632013 - Bobcat S650 - SN: A3NV21959 - 45 hours - $48,500$48,500, 45 hrsMon, 22 Dec 2014 21:29:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3134985http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31349852011 - Case IH SV185 - SN: NBM429350 - 1106 hours - $22,500$22,500, 1106 hrsFri, 30 Jan 2015 19:43:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3792275http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37922752014 - John Deere R4038 - SN: 1N04038REE0001886 - 242 hours - $299,900$299,900, 242 hrsMon, 05 Jan 2015 20:23:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3449114http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34491142008 - John Deere 4730 - SN: N04730X002904 - 928 hours - $189,500$189,500, 928 hrsFri, 09 Jan 2015 14:32:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3412943http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34129432012 - John Deere 4730 - SN: 1N04730XCB0018562 - 1250 hours - $199,900$199,900, 1250 hrsMon, 20 Oct 2014 20:18:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3067492http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30674922005 - John Deere 4920 - SN: N04920X002079 - 1041 hours - $169,500$169,500, 1041 hrsThu, 08 Jan 2015 19:29:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2630355http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26303552007 - John Deere 4930 - SN: N04930X002115 - 5268 hours - $105,900$105,900, 5268 hrsWed, 28 Jan 2015 20:19:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3863438http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38634382011 - John Deere 4930 - SN: 1N04930XTB0013504 - 1700 hours - $224,900$224,900, 1700 hrsWed, 21 Jan 2015 13:40:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3421410http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34214102012 - John Deere 4940 - SN: 1N04940XLC0018638 - 1422 hours - $239,000$239,000, 1422 hrsMon, 19 Jan 2015 18:11:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3402253http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3402253Case IH HOMEMADE USING A IH 1460 COMBINE - SN: 5167 - $49,500$49,500Thu, 15 Jan 2015 14:56:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3491708http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34917082007 - Case IH SPX-4420 - SN: XY6T021302 - 1702 hours - $165,000$165,000, 1702 hrsTue, 25 Nov 2014 17:44:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3489504http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3489504John Deere 336 - SN: 844122 - $3,500$3,500Tue, 30 Sep 2014 16:10:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3489407http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34894072007 - New Holland 575 - SN: 82245 - $11,500$11,500Mon, 19 Jan 2015 17:44:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3837657http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38376572007 - Unverferth 2750 - SN: D48020100 - $19,000$19,000Wed, 14 Jan 2015 18:45:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3599860http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35998602013 - J&M 375ST - SN: 1J9BB233XDF297273 - $25,900$25,900Thu, 08 Jan 2015 19:03:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3837977http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3837977Yetter 1600 - SN: 1600 - $10,900$10,900Wed, 21 Jan 2015 20:37:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3407320http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34073202012 - Meridian SEED TITAN 4SE - SN: 6720120149768 - $12,500$12,500Thu, 29 Jan 2015 19:45:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3884261http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38842612010 - Meridian 375 RT - SN: 6720100445036 - $12,400$12,400Mon, 19 Jan 2015 20:05:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3227878http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3227878Krause OFF OF KRAUSE 4817 STALK SLICER - SN: NA - $1,350$1,350Tue, 13 Jan 2015 19:15:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824847http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824847Camoplast 30" 9020T - SN: N/A - $3,500$3,500Mon, 19 Jan 2015 17:45:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3452179http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34521792011 - John Deere 8360RT - SN: 1RW8360RABD905499 - 1389 hours - $256,900$256,900, 1389 hrsMon, 19 Jan 2015 20:06:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3029071http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3029071Allied 295 - SN: 2950106 - $3,225$3,225Wed, 14 Jan 2015 13:39:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3181583http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31815832011 - Pequea 6 X 7 - SN: 4YMUL0810BV024212 - 1 hours - $1,095$1,095, 1 hrsWed, 21 Jan 2015 21:21:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2117759http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21177592008 - Belmont 920-7.14 - SN: 1B9D0202228G657469 - $5,695$5,695Fri, 31 Oct 2014 20:28:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3609889http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3609889Hawke HAWKEYE - SN: UNKNOWN - $2,950$2,950Mon, 12 Jan 2015 16:00:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535056http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35350562012 - Thunder Creek ADT750 - SN: 1L9BU1321CP414085 - $11,500$11,500Wed, 07 Jan 2015 21:50:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3529886http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35298862011 - Thunder Creek ADT990UB - SN: 1L9BU1821BP414126 - $16,900$16,900Mon, 05 Jan 2015 20:16:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3040514http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30405141979 - John Deere 2940 - SN: L02940H361140 - 4720 hours - $15,000$15,000, 4720 hrsWed, 14 Jan 2015 20:58:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2690571http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26905712014 - John Deere 5055E - SN: 1PY5055EPDB019557 - 20 hours - $25,900$25,900, 20 hrsWed, 14 Jan 2015 14:15:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3422295http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34222952011 - John Deere 5085M - SN: 1LV5085MABA340065 - 47 hours - $49,500$49,500, 47 hrsThu, 07 Aug 2014 19:50:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3542812http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35428121999 - John Deere 5210 - SN: LV5210S221209 - 1369 hours - $32,500$32,500, 1369 hrsWed, 03 Dec 2014 15:25:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/442339http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4423392014 - John Deere 6105M - SN: 1L06105MVEA796613 - 960 hours - $51,500$51,500, 960 hrsWed, 19 Nov 2014 18:51:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3465706http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34657062013 - John Deere 6115D - SN: 1P06115DCDM050434 - 780 hours - $49,900$49,900, 780 hrsFri, 24 Oct 2014 20:28:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3670388http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36703882011 - John Deere 6330 - SN: L06330H668304 - 2009 hours - $46,500$46,500, 2009 hrsTue, 26 Aug 2014 12:10:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3331065http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33310652001 - John Deere 6410 - SN: L06410P299298 - 3833 hours - $33,900$33,900, 3833 hrsTue, 06 Jan 2015 16:23:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3808652http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38086522007 - John Deere 6415 - SN: L06415B534073 - 7534 hours - $19,900$19,900, 7534 hrsTue, 20 Jan 2015 14:18:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3723001http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37230012004 - John Deere 6420 - SN: L06420H398029 - 4055 hours - $42,000$42,000, 4055 hrsWed, 06 Aug 2014 20:29:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3492162http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34921622009 - John Deere 6430 - SN: L06430H604592 - 730 hours - $59,500$59,500, 730 hrsFri, 16 Jan 2015 21:54:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2696463http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26964632009 - John Deere 6430 - SN: L06430H621812 - 1807 hours - $52,750$52,750, 1807 hrsMon, 01 Dec 2014 19:23:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2503054http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25030541967 - International Harvester 656 - SN: 25419 - 4262 hours - $5,700$5,700, 4262 hrsThu, 29 Jan 2015 14:21:25 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542546http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25425461984 - Ford 6610 - SN: C707916 - 4000 hours - $16,900$16,900, 4000 hrsThu, 08 Jan 2015 18:12:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3776492http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37764921983 - Allis - Chalmers 6060 - SN: 6060-4105 - 6650 hours - $9,250$9,250, 6650 hrsTue, 27 Jan 2015 13:11:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3877152http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38771521948 - Farmall M - SN: FBK-155431 - 4000 hours - $2,995$2,995, 4000 hrsTue, 20 Jan 2015 14:01:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2653023http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26530232009 - Farmall 95U - SN: Z8JL04787 - 1050 hours - $49,500$49,500, 1050 hrsFri, 22 Aug 2014 16:18:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3391143http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33911432007 - Kubota RTV-900 - SN: 71087499 - $10,900$10,900Fri, 23 Jan 2015 16:22:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3824516http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38245162008 - Other Truck Hugger Tarp - SN: SHOP - $425$425Sat, 31 Jan 2015 16:05:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3888423http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3888423Great Plains 30 TURBO TILL - SN: 1593NN - $27,500$27,500Wed, 07 Jan 2015 17:51:55 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2919039http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29190392006 - Great Plains 2200TT - SN: GP-K2260NN - $31,900$31,900Fri, 21 Nov 2014 21:48:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3327268http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33272682006 - Great Plains 2200TT - SN: K1220NN - $27,900$27,900Wed, 14 Jan 2015 21:00:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3833081http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3833081Great Plains 2400TT - SN: 4277NN - $32,900$32,900Mon, 24 Nov 2014 19:43:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3460132http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34601322011 - Great Plains 2400tt - SN: GP.4283NN - $36,500$36,500Tue, 09 Dec 2014 16:27:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3238206http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32382062010 - Great Plains 3000TC Turbo Chopper - SN: GP-A1408Y - $34,000$34,000Wed, 14 Jan 2015 14:25:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3444660http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34446602012 - Great Plains TM-3000 - SN: C1178H - $59,900$59,900Tue, 09 Sep 2014 15:16:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3314432http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33144322012 - Great Plains 3000TM - SN: GP-C1629H - $62,900$62,900Tue, 02 Dec 2014 19:41:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3727879http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37278792012 - Great Plains 3000TM - SN: C1633H - $57,900$57,900Thu, 08 Jan 2015 18:05:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3745204http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37452042014 - Great Plains 3000TM - SN: - $57,500$57,500Wed, 28 Jan 2015 18:31:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3798519http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3798519Great Plains 3000TT - SN: 3613NN - $49,900$49,900Thu, 14 Aug 2014 12:01:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2124820http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2124820Great Plains 3000TT - SN: GP-1951NN - $29,500$29,500Fri, 09 Jan 2015 16:27:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423689http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423689Great Plains 3000TT - SN: 1184NN - $29,500$29,500Mon, 12 Jan 2015 15:36:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3480694http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34806942006 - Great Plains 3000TT - SN: 1880NN - $42,500$42,500Thu, 08 Jan 2015 19:58:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2886147http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28861472008 - Great Plains 3000TT - SN: GP-1796NN - $32,900$32,900Mon, 19 Jan 2015 20:12:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2322574http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/23225742009 - Great Plains 3000TT - SN: 1795NN - $31,500$31,500Mon, 08 Dec 2014 14:10:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2884662http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28846622009 - Great Plains 3000TT - SN: GP3372NN - $42,500$42,500Thu, 24 Jul 2014 15:15:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453322http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453322Great Plains 3000UT - SN: A1100A - $24,900$24,900Thu, 08 Jan 2015 14:28:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661209http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3661209Great Plains UT3030 - SN: GPA1187A - $39,500$39,500Thu, 08 Jan 2015 19:20:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2542336http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/25423362005 - Great Plains 3030 UT - SN: KA1038 - $29,500$29,500Fri, 16 Jan 2015 21:11:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2502903http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2502903Great Plains UT5042 - SN: GP-A1060A - $35,000$35,000Thu, 08 Jan 2015 21:10:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3187401http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31874012012 - Great Plains UT5052 - SN: GP-A1196A - $73,500$73,500Fri, 09 Jan 2015 16:25:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3423687http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34236872012 - Krause 8000-30 - SN: 1516 - $66,000$66,000Tue, 02 Dec 2014 14:46:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3102523http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31025232012 - Krause 8000-30 - SN: 8000-30-1525 - $61,900$61,900Fri, 23 Jan 2015 16:16:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3401540http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34015402012 - Krause 8000-40 - SN: 1818 - $82,500$82,500Tue, 06 Jan 2015 20:56:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3535377http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35353772012 - Krause 8000-40 - SN: 1906 - $79,500$79,500Wed, 14 Jan 2015 19:21:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3828772http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38287722009 - Case IH 330 - SN: JFH0040903 - $39,500$39,500Mon, 12 Jan 2015 14:29:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3453326http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34533262010 - Case IH 330 - SN: JFH0049143 - $38,500$38,500Tue, 06 Jan 2015 21:01:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826942http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38269422012 - Case IH 330 - SN: YCD058518 - $58,500$58,500Tue, 13 Jan 2015 20:41:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2637593http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26375932009 - McFarlane RD-4020-RB 20' - SN: 12726 - $29,900$29,900Thu, 15 Jan 2015 21:47:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3236063http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32360632012 - McFarlane RD-4030-RB-6 - SN: 15376 - $39,900$39,900Sat, 17 Jan 2015 13:32:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3202643http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3202643John Deere Rubber Tracks - SN: 1001063 - $2,000$2,000Wed, 14 Jan 2015 19:33:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3833199http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38331992008 - John Deere HH30 - SN: T0HH30X900142 - $5,795$5,795Fri, 09 Jan 2015 18:17:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2124809http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/21248092013 - John Deere 66" Foundry Bucket - SN: 1001127 - $850$850Wed, 21 Jan 2015 13:52:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3562753http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35627532006 - John Deere RL66 - SN: T0RL66X700147 - $1,995$1,995Fri, 16 Jan 2015 13:54:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3381567http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33815672013 - John Deere 96 Skid Steer Loader Blade - SN: 10773 - $2,200$2,200Wed, 14 Jan 2015 19:21:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826549http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3826549John Deere AT316562 18" Exc. bucket - SN: 1001132 - $750$750Fri, 16 Jan 2015 13:16:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3803490http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3803490UNKNOWN ROOT RAKE WITH GRAPPLE - SN: 4849 - $2,500$2,500Tue, 06 Jan 2015 19:37:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3472650http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34726502011 - UNIVERSAL 66" General Utility Bucket - SN: 8413 - $825$825Wed, 21 Jan 2015 13:51:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3562741http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35627412014 - UNIVERSAL 66" Tube Top High Capacity Bucket - SN: 13371 - $1,450$1,450Thu, 08 Jan 2015 14:07:42 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3562768http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35627682013 - MDS HRB712 - SN: HRB712 - $1,895$1,895Mon, 19 Jan 2015 21:38:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3693146http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3693146