SHEARER EQUIPMENT WOOSTER, OHYour MachineFinder search queryen-us1997 - John Deere 787 - SN: H00787X670787 - $5,000$5,000Mon, 12 Sep 2016 17:06:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4901088http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49010881997 - John Deere 1850 - SN: H01850X670513 - $12,500$12,500Mon, 12 Sep 2016 16:56:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4900984http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49009842014 - John Deere 1990 - SN: 1A81990DCDH755241 - $79,000$79,000Fri, 15 Jul 2016 18:58:39 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4910957http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49109572012 - John Deere 7050 - SN: - $6,800$6,800Thu, 15 Oct 2015 14:59:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3799066http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37990662011 - John Deere 7050 - SN: - $6,800$6,800Thu, 15 Oct 2015 14:59:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835196http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3835196Maurer Bin Extensions - SN: - $1,250$1,250Fri, 08 Jan 2016 19:09:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4545952http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4545952John Deere Fertilizer Openers for 1770NT - SN: - $6,000$6,000Thu, 15 Oct 2015 14:59:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3775776http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3775776Other Tractor Front Fertilizer Tank - SN: - $3,800$3,800Thu, 15 Oct 2015 14:59:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2621499http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/26214992011 - John Deere XUV 825i - SN: 1M0825GSCAM013940 - 350 hours - $9,850$9,850, 350 hrsWed, 27 Jul 2016 18:00:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4730824http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47308242010 - John Deere XUV 825i - SN: 1M0825GSTAM010053 - 525 hours - $9,800$9,800, 525 hrsMon, 01 Aug 2016 15:46:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4964759http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49647591997 - John Deere 750 - SN: N00750X026004 - $13,900$13,900Tue, 30 Aug 2016 17:45:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4617001http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46170012015 - John Deere 1590 - SN: 1N01590XPF0760366 - $35,000$35,000Thu, 02 Jun 2016 13:29:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4541950http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45419502013 - John Deere 1590 - SN: 1N01590XCD0750530 - $42,900$42,900Thu, 02 Jun 2016 13:28:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4342465http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/43424652007 - John Deere 1590 - SN: N01590X720552 - $32,900$32,900Mon, 08 Aug 2016 18:14:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4962189http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49621892013 - Frontier CS1384 - SN: 1XFCS13XKD0800129 - $12,000$12,000Tue, 12 Apr 2016 15:18:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4313395http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/43133952013 - Other 78" MAST UTILITY BUCKET - SN: NSN - $800$800Fri, 19 Aug 2016 02:35:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3904841http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/39048412005 - John Deere 1600 - SN: TC1600T040413 - 3750 hours - $19,000$19,000, 3750 hrsThu, 07 Jul 2016 15:56:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4900843http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49008432014 - John Deere 608C - SN: 1H00608CCDX765137 - $39,700$39,700Mon, 12 Sep 2016 16:23:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4997425http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49974252008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725538 - $27,000$27,000Wed, 28 Sep 2016 20:41:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3748144http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37481442008 - John Deere 608C - SN: H0608CX725552 - $29,500$29,500Wed, 28 Sep 2016 20:34:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4277482http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42774822006 - John Deere 693 - SN: H00693X715369 - $21,800$21,800Wed, 28 Sep 2016 19:38:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4377448http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/43774482000 - John Deere 693 - SN: H00693X685586 - $12,900$12,900Wed, 28 Sep 2016 19:34:21 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4233913http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42339131996 - John Deere 893 - SN: H00893X666394 - $10,900$10,900Wed, 28 Sep 2016 19:42:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4960141http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49601411995 - John Deere 893 - SN: H00893X661520 - $10,900$10,900Wed, 28 Sep 2016 19:40:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4255987http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42559871995 - John Deere 1293 - SN: H01293X660818 - $13,900$13,900Wed, 28 Sep 2016 19:46:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3696887http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36968872015 - John Deere 625F - SN: 1H00625FPF0775216 - $29,900$29,900Fri, 13 May 2016 12:50:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4800139http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48001392009 - John Deere 625F - SN: H00625F730704 - $10,900$10,900Wed, 28 Sep 2016 20:43:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3671314http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36713142007 - John Deere 625F - SN: H00625F721014 - $9,900$9,900Wed, 28 Sep 2016 20:42:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3589657http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35896572013 - John Deere 635F - SN: 1H00635FHD0755612 - $23,800$23,800Fri, 23 Sep 2016 14:33:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5064708http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50647082010 - John Deere 635F - SN: 1H00635FJA0738300 - $11,900$11,900Wed, 28 Sep 2016 20:45:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4253283http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42532832006 - John Deere 635F - SN: H00635F716452 - $8,900$8,900Mon, 26 Sep 2016 11:11:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5083328http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50833282015 - John Deere 635FD - SN: 1H0635FDPE0775054 - $74,600$74,600Wed, 14 Sep 2016 18:28:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4997299http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49972992014 - John Deere 635FD - SN: 1H0635FDCE0765418 - $69,990$69,990Wed, 28 Sep 2016 20:59:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4234412http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42344122002 - John Deere 925 - SN: H00925F695864 - $9,500$9,500Wed, 28 Sep 2016 21:02:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2804205http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28042052003 - John Deere 925F - SN: H00925F701440 - $8,900$8,900Wed, 28 Sep 2016 21:03:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3657590http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36575901997 - John Deere 925F - SN: H00925F672773 - $5,900$5,900Wed, 28 Sep 2016 21:02:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3694485http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36944852001 - John Deere 930F - SN: H00930F691750 - $8,900$8,900Wed, 28 Sep 2016 21:03:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3600509http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36005092015 - John Deere S650 - SN: 1H0S650SKF0775023 - 115 hours - $269,900$269,900, 115 hrsTue, 27 Sep 2016 19:51:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4735548http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47355482012 - John Deere S660 - SN: 1H0S660SAC0746466 - 1386 hours - $184,900$184,900, 1386 hrsWed, 03 Aug 2016 16:10:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4380118http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/43801182013 - John Deere S670 - SN: 1H0S670SCD0756757 - 993 hours - $239,900$239,900, 993 hrsWed, 03 Aug 2016 16:09:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4253274http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42532742003 - John Deere 9550 - SN: H09550W700475 - 3098 hours - $74,900$74,900, 3098 hrsWed, 03 Aug 2016 16:23:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2798714http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/27987142002 - John Deere 9550 - SN: H09550W695246 - 3752 hours - $64,900$64,900, 3752 hrsWed, 03 Aug 2016 16:24:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3657583http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36575832005 - John Deere 9560 STS - SN: H09560S710501 - 1711 hours - $114,900$114,900, 1711 hrsWed, 03 Aug 2016 16:21:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3129524http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/31295242011 - John Deere 9570 STS - SN: 1H09570SPA0740275 - 930 hours - $169,900$169,900, 930 hrsTue, 30 Aug 2016 17:51:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5021257http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50212572003 - John Deere 9650 STS - SN: H09650S700965 - 2607 hours - $84,900$84,900, 2607 hrsWed, 03 Aug 2016 16:20:36 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4233775http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42337752011 - John Deere 9670 STS - SN: 1H09670SCB0741681 - 682 hours - $199,900$199,900, 682 hrsWed, 03 Aug 2016 16:19:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3703066http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37030662011 - John Deere 9670 STS - SN: 1H09670STA0740529 - 1020 hours - $179,900$179,900, 1020 hrsWed, 03 Aug 2016 16:18:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3000757http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30007572011 - John Deere 9670 STS - SN: 1H09670SAA0740524 - 1144 hours - $179,900$179,900, 1144 hrsWed, 03 Aug 2016 16:18:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2232446http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22324462010 - John Deere 9670 STS - SN: 1H09670SPA0736191 - 1600 hours - $149,900$149,900, 1600 hrsWed, 03 Aug 2016 16:13:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2854253http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/28542531997 - John Deere 490E - SN: FF490EX026331 - 7345 hours - $31,000$31,000, 7345 hrsMon, 25 Jul 2016 15:08:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4938960http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49389602012 - John Deere 323D - SN: 1T0323DBECG233742 - 1075 hours - $38,000$38,000, 1075 hrsThu, 26 May 2016 15:10:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4014450http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4014450Erskine ES-200 73" Snowblower - SN: 1002214 - $4,900$4,900Fri, 19 Aug 2016 02:37:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4653278http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4653278Landoll 7431-29 - SN: 74G1000473 - $34,900$34,900Thu, 12 May 2016 03:12:45 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4666174http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46661742010 - Toro 3150-Q - SN: 04357-310000175 - 2072 hours - $10,500$10,500, 2072 hrsSat, 23 Apr 2016 17:46:54 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4423992http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/44239922010 - Toro 3150-Q - SN: 04357-310000176 - 2102 hours - $10,500$10,500, 2102 hrsSat, 23 Apr 2016 17:46:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4423996http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/44239962012 - Roto Grind 760 - SN: 2780012 - $12,900$12,900Thu, 26 May 2016 12:27:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4598842http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45988422013 - Unverferth 1310 - SN: B32060114 - $52,500$52,500Sat, 20 Aug 2016 01:02:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4616842http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4616842Unverferth GC-7250 - SN: B31180130 - $24,900$24,900Wed, 04 May 2016 17:11:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4245180http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42451802013 - J&M 1000-20 - SN: 3385 - $29,900$29,900Fri, 23 Sep 2016 14:28:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5060252http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5060252H&S HM2000 - SN: 890012 - $5,900$5,900Thu, 26 May 2016 18:13:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4690530http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46905302013 - Oxbo 334 - SN: 627880-200497 - $105,900$105,900Thu, 26 May 2016 15:14:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4725578http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4725578Unverferth HC30 - SN: 30 - $2,500$2,500Sat, 20 Feb 2016 16:04:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4276248http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4276248Unverferth HT30 - SN: - $2,800$2,800Thu, 07 Apr 2016 14:52:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4713569http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47135692008 - Unverferth HT36 - SN: A49120114 - $3,650$3,650Tue, 19 Apr 2016 17:26:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4554272http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45542722005 - Unverferth HT36 - SN: A45060276 - $3,650$3,650Fri, 23 Sep 2016 14:39:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5072561http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5072561J&M HOMEMADE HDR CART - SN: NSN - $1,200$1,200Thu, 15 Oct 2015 14:59:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4338506http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4338506Pequea 606 - SN: - $2,300$2,300Thu, 07 Apr 2016 14:55:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4713620http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4713620EZ-Trail 880 - SN: 880E102911Z - $3,500$3,500Wed, 28 Sep 2016 21:02:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5102095http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5102095Horst 35 ft - SN: - $3,500$3,500Tue, 27 Sep 2016 17:37:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5090924http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50909242013 - John Deere X730 - SN: 1M0X730AEDM012406 - 106 hours - $8,500$8,500, 106 hrsMon, 22 Aug 2016 20:31:59 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4949256http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49492562006 - John Deere ITC - SN: PCGT01C324164 - $750$750Mon, 12 Sep 2016 19:02:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5013004http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50130042014 - Frontier PB1002 - SN: 1XFPB10XLE0003212 - $1,100$1,100Thu, 26 May 2016 12:20:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4147947http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41479472011 - John Deere 946 - SN: 1E00946TVBB370413 - $22,500$22,500Thu, 26 May 2016 13:53:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4473646http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/44736461999 - John Deere F525 - SN: - $800$800Mon, 23 May 2016 21:12:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4764562http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47645622016 - John Deere Z950R - SN: 1TC950RDKFT030199 - 133 hours - $8,500$8,500, 133 hrsFri, 13 May 2016 12:50:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4805374http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48053742015 - John Deere Z950R - SN: 1TC950RCJFT030048 - $8,900$8,900Fri, 13 May 2016 12:50:38 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4805358http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48053582014 - John Deere Z950R - SN: 1TC950RDHET020084 - 130 hours - $8,500$8,500, 130 hrsFri, 13 May 2016 12:50:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4805304http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48053042013 - John Deere 997 - SN: 1TC997SCADF081105 - 82 hours - $14,000$14,000, 82 hrsMon, 22 Aug 2016 16:53:24 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4992964http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49929642013 - Exmark LZS801KA - SN: 313607572 - 9 hours - $8,000$8,000, 9 hrsThu, 12 May 2016 11:42:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4750192http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47501922008 - Ag Chem 8203 - SN: AGCA8203CNT001070 - $107,500$107,500Wed, 04 May 2016 17:21:32 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4249512http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4249512New Leader N42 5' 304 SS L3030 Insert - SN: 137555 - $10,000$10,000Thu, 08 Sep 2016 14:38:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5052037http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5052037New Leader L3030 G4 - SN: 135660 - $35,000$35,000Thu, 08 Sep 2016 14:40:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5052014http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50520142005 - John Deere 1750 - SN: A01750R710417 - $27,000$27,000Thu, 26 May 2016 15:18:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4094506http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/40945061998 - John Deere 1750 - SN: H01750R675275 - $23,900$23,900Thu, 26 May 2016 02:01:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4104823http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41048232014 - John Deere 1770NT - SN: 1A01770WVEM755319 - $99,800$99,800Thu, 26 May 2016 01:32:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4130507http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41305072014 - John Deere 1770NT - SN: 1A01770WPDM755233 - $95,900$95,900Sat, 20 Aug 2016 00:58:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4295217http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42952172004 - John Deere 1770NT - SN: A01770Y710132 - $53,500$53,500Thu, 26 May 2016 01:33:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4216246http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42162462016 - John Deere 1775NT - SN: 1A01775WCFM765101 - $104,900$104,900Tue, 12 Jul 2016 21:16:22 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4934273http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49342732010 - John Deere 1790 - SN: A01790E735293 - $104,000$104,000Thu, 26 May 2016 01:47:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4104772http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41047722007 - John Deere 1790 - SN: A01790C720387 - $86,000$86,000Thu, 26 May 2016 01:55:27 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4665957http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4665957John Deere RTKSYSTM - SN: PCSR08A743596 - $1,000$1,000Thu, 15 Oct 2015 14:59:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3334074http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33340742008 - John Deere GRN STAR - SN: PCGU18B234546 - $1,700$1,700Thu, 15 Oct 2015 14:59:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2299232http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/22992322011 - John Deere GU18 - SN: PCGU18B217221 - $1,450$1,450Thu, 15 Oct 2015 14:59:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3035194http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/30351942010 - John Deere 900 RTK Radio - SN: PCSR09A528106 - $1,000$1,000Thu, 03 Dec 2015 18:54:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3202132http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32021322012 - John Deere 1800 - SN: PCGU18B232994 - $4,000$4,000Thu, 15 Oct 2015 14:59:07 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3147283http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3147283John Deere 2600 - SN: PCGU26H208463 - $2,500$2,500Fri, 03 Jun 2016 13:33:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4846113http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48461132010 - John Deere 3000 Receiver - SN: PCGT3TA101931 - $2,250$2,250Thu, 01 Sep 2016 19:17:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4907866http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49078662010 - John Deere 3000 Receiver - SN: PCGT3TA102812 - $2,250$2,250Thu, 01 Sep 2016 19:20:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4907871http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4907871Ag Leader INSIGHT - SN: 2009220609 - $5,300$5,300Thu, 15 Oct 2015 14:59:02 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1860915http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/1860915Trimble Feild IQ Rate Controller - SN: 5115529280 - $950$950Mon, 28 Dec 2015 15:55:58 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4015878http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4015878Trimble Field IQ CAB MODULE - SN: - $800$800Mon, 28 Dec 2015 15:58:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4015895http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4015895Top Air 1100 - SN: B20-190-113 - $12,900$12,900Wed, 27 Apr 2016 16:41:34 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4575063http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45750632013 - Kuhn 7932 - SN: A0048 - $18,900$18,900Tue, 30 Aug 2016 21:18:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4957056http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4957056Claas 1550 TW - SN: 975190.0 - $12,000$12,000Thu, 26 May 2016 15:22:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4173655http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4173655Miller Pro 1100 - SN: - $3,900$3,900Sat, 20 Aug 2016 01:00:14 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4938434http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4938434Woods MD172 - SN: - $1,900$1,900Thu, 14 Jul 2016 13:44:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4938506http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49385062010 - John Deere 468 Silage Special - SN: 1E00468SEAA362515 - $24,900$24,900Thu, 21 Jul 2016 12:28:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3399239http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33992392003 - Hesston 956A - SN: HM25185 - $10,700$10,700Thu, 04 Aug 2016 18:34:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4520356http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45203561996 - New Idea 4865 - SN: 16123 - $4,200$4,200Wed, 06 Jul 2016 20:11:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4857889http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48578891999 - Vermeer 505L - SN: 1VRB11187X100067 - $7,700$7,700Thu, 12 May 2016 03:06:56 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4276368http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42763681993 - John Deere 4960 - SN: RW4960P006217 - 5491 hours - $49,000$49,000, 5491 hrsMon, 26 Sep 2016 20:08:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5074520http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50745202013 - John Deere 6150R - SN: 1RW6150RADA006590 - 1121 hours - $109,900$109,900, 1121 hrsTue, 07 Jun 2016 20:14:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4678662http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46786622015 - John Deere 7250R - SN: 1RW7250RLFD085845 - 253 hours - $184,900$184,900, 253 hrsTue, 27 Sep 2016 19:11:18 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4751272http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47512722008 - John Deere 7930 - SN: RW7930D013890 - 6814 hours - $109,900$109,900, 6814 hrsThu, 26 May 2016 15:37:12 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3344757http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/33447572002 - John Deere 8420 - SN: RW8420P005880 - 3783 hours - $94,900$94,900, 3783 hrsTue, 13 Sep 2016 13:14:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3211797http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/32117972013 - New Holland T5.115 - SN: ZDJJ15811 - 936 hours - $53,000$53,000, 936 hrsSat, 20 Aug 2016 00:41:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4902817http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49028172008 - JCB 3230 - SN: 01119 - 4950 hours - $68,000$68,000, 4950 hrsThu, 26 May 2016 01:30:01 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4457483http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/44574832012 - John Deere 320D - SN: 1T0320DKCBG213358 - 2099 hours - $27,000$27,000, 2099 hrsThu, 26 May 2016 01:52:33 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4434279http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/44342792015 - John Deere 320E - SN: 1T0320EBTFJ277375 - 208 hours - $34,900$34,900, 208 hrsThu, 12 May 2016 03:13:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4751163http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47511632014 - John Deere 320E - SN: 1T0320EBTEJ257142 - 1350 hours - $23,900$23,900, 1350 hrsThu, 12 May 2016 11:48:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4150240http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41502402014 - John Deere 326E - SN: 1T0326EKKEJ270611 - 3114 hours - $24,500$24,500, 3114 hrsSat, 20 Aug 2016 00:42:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4706776http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47067762011 - John Deere 328D - SN: 1T0328DKCBD203056 - 367 hours - $41,900$41,900, 367 hrsThu, 26 May 2016 01:26:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4228992http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/42289922008 - Gehl 4640E - SN: GHL04640C00310725 - 2480 hours - $18,200$18,200, 2480 hrsSat, 20 Aug 2016 00:43:50 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4079872http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/40798722012 - John Deere 678 - SN: 1KM0678GVCC117426 - $74,800$74,800Wed, 27 Apr 2016 16:35:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3743395http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37433952008 - John Deere 678 - SN: KM0678E111069 - $62,500$62,500Thu, 15 Oct 2015 14:59:11 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3502955http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35029552000 - John Deere 686 - SN: KM0686B052792 - $22,800$22,800Wed, 27 Apr 2016 16:35:41 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3760568http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37605682008 - John Deere 688 - SN: KM0688C110968 - $49,500$49,500Wed, 27 Apr 2016 16:36:13 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4628736http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46287362010 - John Deere 770 - SN: 1KM0770GCAA114728 - $74,800$74,800Wed, 27 Apr 2016 16:36:49 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3751485http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37514852010 - John Deere 770 - SN: 1KM0770GJAA113956 - $59,500$59,500Thu, 07 Apr 2016 12:45:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3862762http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38627622007 - John Deere 640B - SN: KM640BX108339 - $12,800$12,800Tue, 19 Apr 2016 17:26:57 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4647375http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46473752012 - John Deere 640C - SN: 1KM640CGLCC117394 - $20,800$20,800Wed, 17 Aug 2016 18:57:17 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3648834http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/36488342012 - John Deere 640C - SN: 1KM640CGVBC117326 - $19,800$19,800Wed, 27 Apr 2016 16:37:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3743402http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37434022010 - John Deere 640C - SN: 1KM640CGPAA114298 - $14,800$14,800Thu, 07 Apr 2016 13:05:47 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3912225http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/39122252004 - John Deere 7500 - SN: Z07500X506972 - 3765 hours - $129,800$129,800, 3765 hrsTue, 06 Sep 2016 19:28:28 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3894722http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38947222008 - John Deere 7550 - SN: Z07550X509616 - 1813 hours - $189,500$189,500, 1813 hrsWed, 27 Apr 2016 16:32:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4628717http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46287172012 - John Deere 7750 - SN: 1Z07750YCB0511775 - 1334 hours - $269,800$269,800, 1334 hrsSat, 09 Apr 2016 14:42:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3743391http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37433912011 - John Deere 7750 - SN: 1Z07750YAB0511388 - 1932 hours - $249,500$249,500, 1932 hrsSat, 09 Apr 2016 14:42:40 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3751481http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37514812010 - John Deere 7950 - SN: 1Z07950YLA0510588 - 2275 hours - $199,500$199,500, 2275 hrsWed, 27 Apr 2016 16:33:20 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3912216http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/39122162014 - John Deere R4030 - SN: 1N04030REE0001172 - 938 hours - $239,800$239,800, 938 hrsTue, 30 Aug 2016 16:03:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5007023http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50070232016 - John Deere R4038 - SN: 1N04038RCG0011807 - 265 hours - $329,800$329,800, 265 hrsFri, 26 Aug 2016 20:27:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5006782http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50067822006 - John Deere 4720 - SN: N04720X006254 - 2300 hours - $119,500$119,500, 2300 hrsThu, 15 Oct 2015 14:59:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4121497http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41214972006 - John Deere 4720 - SN: N04720X006043 - 4600 hours - $95,000$95,000, 4600 hrsThu, 15 Oct 2015 14:59:19 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4121570http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41215702005 - John Deere 4720 - SN: N04720X003147 - 3374 hours - $124,900$124,900, 3374 hrsWed, 03 Aug 2016 20:48:51 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3814090http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/38140902005 - John Deere 4920 - SN: N04920X002389 - 5054 hours - $99,800$99,800, 5054 hrsWed, 03 Aug 2016 20:56:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3481791http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34817912013 - John Deere 4940 - SN: 1N04940XED0023925 - 1308 hours - $219,500$219,500, 1308 hrsWed, 10 Aug 2016 18:19:15 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4915924http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49159242012 - John Deere 4940 - SN: 1N04940XTB0018238 - 1071 hours - $209,500$209,500, 1071 hrsWed, 03 Aug 2016 20:47:04 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/2925952http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/29259522002 - Ag Chem 854 - SN: 85045402 - 5911 hours - $34,900$34,900, 5911 hrsWed, 03 Aug 2016 20:57:06 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3915399http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3915399Goodyear 620/70R46 - SN: - $13,450$13,450Mon, 19 Sep 2016 16:42:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5075157http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50751572011 - Apache AS1020 - SN: 9110236 - 774 hours - $135,000$135,000, 774 hrsThu, 26 May 2016 20:18:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4837809http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48378092006 - RoGator 1074 - SN: 107029906 - 4032 hours - $69,500$69,500, 4032 hrsWed, 03 Aug 2016 20:53:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3962454http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/39624542007 - RoGator SS1074 - SN: AGCA00SSJNSS11244 - 4450 hours - $69,500$69,500, 4450 hrsWed, 03 Aug 2016 20:47:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4509214http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/45092142007 - RoGator 1274C - SN: AGCA1274HNS001043 - 3326 hours - $79,500$79,500, 3326 hrsWed, 03 Aug 2016 20:50:29 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4650804http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46508042006 - RoGator 1274C - SN: AGCA1274HNS001012 - 4665 hours - $69,500$69,500, 4665 hrsWed, 03 Aug 2016 20:57:26 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4657588http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46575882010 - RoGator 1386 - SN: AGCA1386LNVST1099 - 2800 hours - $139,500$139,500, 2800 hrsWed, 03 Aug 2016 20:48:10 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4080002http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/40800021999 - John Deere 100 - SN: E00100B130049 - $22,000$22,000Thu, 26 May 2016 16:12:37 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4654991http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/46549912010 - Kuhn LSB890 - SN: 00030 - $67,500$67,500Wed, 14 Sep 2016 13:01:46 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4925352http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/49253522010 - John Deere 900/55R-32 - SN: - $4,000$4,000Wed, 25 May 2016 18:42:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4844623http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48446232013 - John Deere 5085M - SN: 1LV5085MKDJ643862 - 491 hours - $54,900$54,900, 491 hrsTue, 13 Sep 2016 13:13:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3782803http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/37828032014 - John Deere 6115R - SN: 1L06115RLEK817068 - 164 hours - $77,900$77,900, 164 hrsTue, 27 Sep 2016 19:13:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4751185http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47511852014 - John Deere 6115R - SN: 1L06115REEK817364 - 272 hours - $79,900$79,900, 272 hrsTue, 27 Sep 2016 19:12:48 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4800194http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48001942014 - John Deere 6115R - SN: 1L06115RPDK782019 - 276 hours - $76,900$76,900, 276 hrsTue, 27 Sep 2016 19:12:05 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4794300http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47943002014 - John Deere 6115R - SN: 1L06115RLEK788655 - 460 hours - $82,900$82,900, 460 hrsTue, 13 Sep 2016 13:10:53 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3974586http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/39745862014 - John Deere 6115R - SN: 1L06115RKEK798076 - 933 hours - $77,000$77,000, 933 hrsTue, 30 Aug 2016 14:40:44 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/5007031http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/50070312015 - John Deere 6125R - SN: 1L06125RCFK824539 - 259 hours - $95,900$95,900, 259 hrsTue, 27 Sep 2016 19:23:30 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4800234http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/48002342014 - John Deere 6125R - SN: 1L06125RLEK817030 - 251 hours - $83,900$83,900, 251 hrsTue, 27 Sep 2016 19:16:16 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4751248http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47512482014 - John Deere 6125R - SN: 1L06125RCEK817372 - 254 hours - $81,900$81,900, 254 hrsTue, 27 Sep 2016 19:15:43 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4735291http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47352912014 - John Deere 6125R - SN: 1L06125RADK782499 - 382 hours - $84,900$84,900, 382 hrsTue, 27 Sep 2016 19:14:23 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4750041http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47500412013 - John Deere 6125R - SN: 1L06125RPDH757172 - 614 hours - $79,900$79,900, 614 hrsWed, 07 Sep 2016 17:49:09 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4149927http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/41499272009 - John Deere 6330 Premium - SN: L06330H620054 - 1770 hours - $39,900$39,900, 1770 hrsSat, 20 Aug 2016 00:49:52 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3448257http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/34482572001 - John Deere 6410 - SN: L06410V304501 - 6553 hours - $34,900$34,900, 6553 hrsTue, 13 Sep 2016 13:15:03 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3552763http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/35527631995 - Ford 4430N - SN: 001064449 - 738 hours - $9,900$9,900, 738 hrsMon, 22 Aug 2016 16:57:08 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4993154http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4993154John Deere W235 - SN: 1E0W235RLFF410201 - 75 hours - $149,900$149,900, 75 hrsTue, 27 Sep 2016 19:51:31 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/4735504http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/47355042013 - John Deere R450 - SN: 1E0R450XJCD390736 - 1467 hours - $99,800$99,800, 1467 hrsFri, 15 Apr 2016 11:28:35 +0000http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3747506http://www.machinefinder.com/ww/en-US/machine/3747506